3 gratis tips voor nauwkeurig meten en monitoren

Straatpot-grondwaterloggerWe hebben door de jaren heen heel wat kennis opgedaan over oplossingen op het gebied van waterbeheer en meet- en regelinstrumenten. Daarom geven wij u graag een aantal praktische tips voor het nauwkeurig meten en monitoren van uw grondwaterstanden.

  • Maak een gecombineerd grondwatermeetnet
    Het bepalen van de juiste locatie voor de loggers is een specialistische taak. Onder andere grondsoort, topografische ligging van het meetpunt en drainage gebieden bepalen het uiteindelijke meetplan. Door verschillen in uw gebied is soms raadzaam om verschillende type loggers in te zetten. Verwerk daarom verschillende type loggers in één systeem, waardoor een gecombineerd grondwatermeetnet ontstaat.
  • Bereken de GHG en GLG
    De grondwaterstand heeft gedurende het jaar een golvend verloop, met in de winter de hoogste en in de zomer de laagste standen. Bepaal de jaarlijkse variatie van de grondwaterstand op een meetlocatie door middel van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG). Kies hiervoor wel de juiste logger. Semi-automatische loggers worden periodiek uitgelezen. Als de logger in de tussentijd, door welke omstandigheden dan ook, is uitgevallen, heeft u geen meetwaarden en worden de gemiddelden beïnvloed. Bij telemetrische loggers weet u veelal de volgende dag al of de meetwaarden aanwezig zijn.
  • Pas barometrische compensatie en validatie toe
    Om juiste analyses te maken is binnenhalen van betrouwbare data essentieel. Pas daarom bij grondwatermetingen barometrische compensatie toe. Veel loggers beschikken over automatische drukcompensatie, maar soms moeten er naast de grondwaterloggers ook speciale barometers worden geïnstalleerd. Laat tijdens periodieke uitlees- en onderhoudsrondes ook per locatie een handmeting uitvoeren. Hierdoor vindt er een extra validatie plaats van de op dat moment aanwezige waarden.

Telemetrische grondwaterlogger

Maak voor controle/validatie van data gebruik van bepaalde software, vaak geïntegreerd in een hoofdpost. Deze systemen controleren de datareeksen op bijvoorbeeld opvallende uitschieters en min./maxwaarden, resulterend in betrouwbare, gevalideerde meetgegevens.

Bonus tip!
Deze en nog 27 andere bonustips zijn gratis te downloaden via onze website. Kijk op www.i-real.nl/whitepaper en krijg het white paper met 30 tips voor het verbeteren van uw grondwatermeetnet direct in uw mailbox!

Terug naar overzicht

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98