4 praktische tips voor doelmatig meten en monitoren

Straatpot grondwaterloggersEen goed grondwatermeetnet is uitgerust met de juiste (combinatie van) grondwaterloggers. Met alle verschillende soorten grondwaterloggers in de markt kan het soms lastig zijn een juiste keuze te maken voor uw situatie. Daarom geven we u een aantal praktische tips waar u rekening mee kunt houden bij het opstellen van een grondwatermeetnet en het inzetten van grondwaterloggers. We helpen u hiermee op weg om uw doelstellingen te behalen.

Stel een grondwatermeetplan op
Het is belangrijk dat het grondwatermeetnet zo wordt ingericht dat de informatiestroom hanteerbaar en doelmatig blijft. Een peilbuizenplan met strategische peilbuislocaties vormt het uiteindelijke grondwatermeetplan. Om een goed peilbuizenplan op te stellen is het belangrijk dat actuele gegevens van locaties beschikbaar zijn. Hoe hoger de meetfrequentie en hoe nauwkeuriger de inrichting en inmeting van het meetpunt, hoe betrouwbaarder de conclusies in het meetplan zijn. In het meetplan moet worden bepaald welk type logger ingezet gaat worden. Vaak wordt er gekozen één type logger in te zetten op alle meetpunten. Maar vaak is een combinatie van typen loggers, vanwege veel of weinig grondwaterfluctuatie, juist aan te raden.

Infographic GrondwaterloggersBepaal montage en onderhoud
Bij installatie bepalen verschillende factoren de ophanging van de sensor en logger. Bij semi-automatische loggers wordt gekozen voor kevlar of rvs ophangkabels. Hierbij moet de logger bij het uitlezen uit de peilbuis gehaald worden. Bevestig daarom de logger met een uitleesunit bovenaan de peilbuis, waarbij de logger tijdens uitlezen in de peilbuis blijft hangen. Hiermee krijgt u meer zekerheid van betrouwbare meetdata.
Bij telemetrische metingen is het tijdens installatie belangrijk om te bepalen hoe de afwerking van de peilbuis moet plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van straatpotten of mantelbuizen. Ook belangrijk is de kabel die de sensor met de logger verbindt. Er zijn kabels met en zonder capillair (luchtdrukcompensatie). Maar ook de lengte speelt een rol. Kies bij tijdelijke (projectmatige) metingen voor een langere kabbel (in combinatie met een grote straatpot), zodat u de sensor iedere keer op nieuw kunt inzetten. Inkorten van kabels is altijd mogelijk, het verlengen van kabels niet.

Meet meerdere parameters
In de praktijk blijkt dat het meten van het waterniveau de meest gevraagde vorm van grondwatermonitoring is. Maar heeft u al een aan andere parameters gedacht? Denk hierbij aan temperatuur, PH of geleidbaarheid. Voor bepaalde parameters zijn andere loggers en/of sensoren nodig. Vraag daarom uw leverancier naar de verschillende opties, want vaak is het mogelijk om meerdere parameters tegelijk te meten en te communiceren.

Doorsnee peilbuis dipperLog nano

Koop data in plaats van hardware
Het is tegenwoordig ook mogelijk om data te kopen, in plaats van het aanschaffen van loggers . In samenspraak met uw adviesbureau en uw logger- en sensorleverancier kunt u bepalen op welke locaties gemeten dient te worden. Daar worden door de externe partij loggers geplaatst, waarbij de hardware eigendom blijft van de externe partij. De data uit de loggers worden in een centrale database (of hoofdpost) gezet, waartoe u toegang krijgt. Zo heeft u geen investering van aanschaf van hardware en toch de beschikking over betrouwbare data.

Bonus tip!
Deze en nog 26 andere bonustips zijn gratis te downloaden via onze website. Kijk op www.i-real.nl/whitepaper en krijg het white paper met 30 tips voor het verbeteren van uw grondwatermeetnet direct in uw mailbox!

 

Terug naar overzicht

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98