Aanbesteding dataloggers voor De Dommel gegund aan I-Real

Grondwatermeting Waterschap De Dommel 1Waterschap De Dommel heeft, na een marktconsultatie, eind 2015 een aanbesteding uitgeschreven voor het leveren van bijna 500 dataloggers en sensoren, verdeeld over meerdere jaren. De gunningsbeslissing voor deze opdracht is op I-Real gevallen. De loggers en sensoren zijn bedoeld voor het meten en monitoren van zowel kwantiteit als kwaliteit.

Proof of Concept
Aangezien de installatie van de hardware door het waterschap zelf wordt uitgevoerd, bestaat de opdracht enkel uit het leveren van de loggers en sensoren. Een aantal loggers is reeds uitgeleverd, om te worden beoordeeld in een Proof of Concept (POC). Tijdens deze fase is de hardware getest in de door De Dommel gewenste situatie. Het waterschap heeft deze maand bevestigd dat de loggers en sensoren voldoen aan alle gestelde wensen en eisen en dat de POC geslaagd is. Hierdoor is de opdracht definitief aan I-Real gegund.

Toepassing
De loggers en sensoren worden binnen Waterschap De Dommel ingezet voor het meten en monitoren binnen 4 toepassingsgebieden:

  • Grondwater kwantiteit;
  • Oppervlaktewater kwaliteit;
  • Oppervlaktewater kwantiteit;
  • Riolering kwantiteit.

De hardware wordt gebruikt voor de registratie van kwaliteitsparameters (temperatuur, geleidbaarheid en zuurstof) bij oppervlaktewater, in combinatie met kwantiteitsparameters (een dubbele waterstand en een stuwstand) en technische parameters (accuspanning, signaalsterkte en sensorspanning).

RealSense 4Nieuwe RealSense 1 en 4
Binnen het project van De Dommel worden de nieuwe RealSense 1 en 4 ingezet. Deze telemetrische loggers zijn de opvolgers van de Leveltrack 40 en 50 en de RealSense 10. Bij de RealSense 1 en 4 staat het cijfer achter de naam, voor het aantal ingangen (respectievelijk 1 en 4). Bij beide type loggers zijn de ingangen vrij te configureren. Dit betekent dat alle ingangen van de RealSense 4 zo in te stellen zijn, dat 4 dezelfde metingen mogelijk zijn, of juist een mix gemaakt kan worden waarbij iedere ingang voor een ander type meting wordt gebruikt. Dit maakt de logger uiterst flexibel. Waterschap De Dommel zet voor de kwaliteitsmetingen een multisensor (multiprobe) in, die zuurstof, temperatuur en geleidbaarheid meet.

3G communicatie
Voor een snelle datatransfer verloopt de communicatie van de loggers met de bestaande hoofdpost van De Dommel via 3G. Dit betekent ook dat het bereik wordt vergroot, doordat zowel de bandbreedte van GPRS als 3G worden gebruikt.

Barometrische compensatie
De RealSense 1 en 4 zijn standaard uitgerust met een geïntegreerde barometer, waarvan optioneel gebruik kan worden gemaakt. Bij relatieve metingen, zoals bij het waterschap, is deze niet noodzakelijk. In dit geval wordt via een capillair de luchtdruk in de kabel tussen de sensor en de bovenkant van de put/peilbuis gecompenseerd.

De levering van alle loggers staat gepland over een periode van 3 jaar.

Terug naar overzicht

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98