Monitoring afvalwater transportsysteem Terneuzen

Monitoring riool Terneuzen I-Real is gevraagd om voor 12 locaties in Terneuzen nieuwe dataloggers, sensoren en bijbehorend communicatie- en constructiemateriaal te leveren. Waterschap Scheldestromen heeft het vermoeden dat het afvalwatertransportsysteem in deze plaats overcapaciteit heeft, waardoor het systeem mogelijk efficiënter kan worden benut. Daarom wordt het riool op een aantal strategische plekken gemonitord met de dataloggers en sensoren van I-Real.

Optimaliseren riool
De loggers en sensoren zijn geleverd aan advies-, ontwerp- en ingenieursbureau Kragten, die de opdracht uitvoert voor het waterschap. Perry Pijnappels, senior adviseur en projectleider bij Kragten vertelt desgevraagd over het inzetten van de meetapparatuur: “Het afvalwatertransportsysteem van Waterschap Scheldestromen in Terneuzen, is aangelegd in de jaren 60. De gedachte was destijds dat er zich in die plaats veel bedrijven zouden vestigen. Dit is niet helemaal zo uitgekomen, waardoor het waterschap vermoedt dat het afvalwatertransportsysteem overcapaciteit heeft en kan worden geoptimaliseerd. Daarom is het meetproject gestart om inzicht te krijgen in het vul- en ledigingsgedrag van het stelsel”.

Meetpunten
Put tbv monitoring riool TerneuzenHet meten en monitoren wordt gedaan op 8 bestaande en 12 nieuwe plekken in het stelsel. Zo zijn loggers en sensoren geïnstalleerd bij onder andere overstorten en in het oppervlaktewater. De meetgegevens van de 12 nieuwe locaties worden automatisch in H2gO ingelezen. De gegevens van de 8 bestaande meetpunten worden periodiek via FTP in H2gO geïmporteerd. “Zo ontstaat een tijdelijk meetnet dat gedurende 2 jaar gegevens verzameld. Na datavalidatie door H2gO, wordt er een analyse uitgevoerd door Kragten. Deze analyse vertelt uiteindelijk, welke optimalisatie er moet plaats vinden om het afvalwatertransportsysteem in Terneuzen optimaal te benutten”, aldus Pijnappels.

Terug naar overzicht

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98