Burgerbetrokkenheid bij peilbesluit Reeuwijkse Plassen

HHRijnland - mobiel metenHet Hoogheemraadschap van Rijnland is samen met I-Real en een aantal andere partijen een project gestart, waarbij meerdere inwoners rondom de Reeuwijkse Plassen meer betrokken worden bij de uitdagingen rond de grond- en oppervlaktewaterstanden in dit gebied. Het hoogheemraadschap gaat samen met burgers een jaar lang de grond- en oppervlaktewaterpeilen meten en monitoren. Jan-Willem van Kempen, peilbeheerder bij het Hoogheemraadschap vertelt waarom.

Peilbesluit
“Het doel is tweeledig: We willen in het kader van het nieuwe peilbesluit weten wat het verband is tussen het oppervlaktewater van de Reeuwijkse Plassen en het grondwater. Door burgers te betrekken bij dit project krijgen ze meer inzicht in hoe het grond- en oppervlaktewater werkt”, aldus Van Kempen. Door dit initiatief moeten bewoners door deelname meer begrip krijgen voor het waterbeheer. Tegelijkertijd stelt het project het Hoogheemraadschap in de gelegenheid de relatie met bewoners te verbeteren en belangen voor het peilbesluit goed in te schatten. “Via een advertentie in de krant hebben we burgers erop geattendeerd dat ze zich konden inschrijven voor dit project. Er zijn nu 10 deelnemers, maar om te zorgen dat er voldoende spreiding is, hebben we ook specifiek mensen aangeschreven”, geeft Van Kempen aan.

HHRijnland - watermeter

Gegevens uploaden
De 20 peilbuizen, voor iedere deelnemend ‘huis’ twee, zijn door I-Real inmiddels geslagen. Hiervan zijn er 10 uitgerust met een telemetrische logger, de Leveltrack 50. De andere 10 zijn bedoeld voor handmatige metingen, waar de hulp van de inwoners voor gevraagd is. In het kader van dit project zijn er ook extra peilschalen geplaatst, die niet bij bewoners in de tuin staan. Van Kempen legt uit: “Deelnemende bewoners mogen, liefst iedere dag, met hun smartphone een foto maken van de peilschaal bij hun woning, of met diezelfde smartphone de hoogte van het grondwater in de peilbuiHHRijnland - samen metenzen in hun tuin doorgeven. De foto’s van de peilschaal of de meting van het grondwater worden via een speciaal ontwikkelde app geüpload naar het centrale systeem, waar ook de gegevens van de telemetrische loggers automatisch in terecht komen. Zo kunnen we nauwkeurig de effecten van het oppervlakte- en grondwater meten”.

Succes
Het uiteindelijke doel van dit project is het verbeteren van de waterkwaliteit van en bij de Reeuwijkse Plassen. De metingen zijn gestart op 1 januari 2015 en lopen minimaal één kalenderjaar. De peilbeheerder van het Hoogheemraadschap zegt dat het project al erg succesvol is: “Deelnemers zijn tot nu toe erg enthousiast. De één meet wat vaker dan de ander, maar we krijgen zeker voldoende data binnen om straks een goed en gedragen peilbesluit te kunnen opstellen”.

Terug naar overzicht

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98