Gemeente Dordrecht steeds meer ‘Smart city’

Dordrecht Papeterspad putDe gemeente Dordrecht heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, zorg, veiligheid en economie. Hiervoor is sinds enkele maanden het traject ‘Smart City Dordrecht’ opgestart. De pilot voor verkeersmanagement met het software systeem RealM2M van I-Real, voor het beheren van enkele verkeersregelinstallaties (VRI’s), is hier een mooi voorbeeld van. De gemeente gebruikt nu hetzelfde systeem voor het monitoren van het niveau in het rioolstelsel. Han van Eijnsbergen, beheerder grondwater bij de gemeente Dordrecht, vertelt over een situatie waarin de RealSense 10 loggers van I-Real ingezet worden en waarvan de data zichtbaar wordt in RealM2M.

Maatregelen
Inwoners uit een straat in de gemeente Dordrecht kregen last van ´natte voeten´, omdat ze in een dalletje wonen. “De riolering op deze plek voldoet aan alle gestelde normen. Maar we kunnen als gemeente het daar natuurlijk niet bij laten, zeker niet in het geval van overlast. Om volgelopen souterrains te voorkomen, hebben we extra maatregelen getroffen.” Om de riolering ter plekke te ontlasten wordt het hemelwater afgekoppeld van het afvalwater. “Normaal gesproken stroomt bij een heftige regenbui water vanuit het riool in een bergbezinkbassin (BBB). Om vervolgens, als de capaciteit van het riool dit weer toelaat, het water weer in het riool te pompen. In deze situatie wordt echter het schone hemelwater bij een bui afgekoppeld van het rioolwater en opgeslagen in de BBB. Omdat er ter plekke geen plaats is voor overstorten, stroomt na de bui het regenwater vanzelf weer het riool in”, aldus Van Eijnsbergen.

Overlap
Dordrecht Papeterspad (1)Om te monitoren of er daadwerkelijk hemelwater in de randvoorziening stroomt en hoeveel, heeft de gemeente I-Real gevraagd een RealSense 10 logger te installeren. Iedere 5 minuten meet de logger het niveau in de bak. De gegevens uit de logger worden automatisch ontsloten in RealM2M. Dit lijkt op het eerste gezicht een wat vreemde combinatie: verkeersobjecten (VRI’s) en waterobjecten (niveaumetingen) in één systeem, maar er is veel synergie. “In beide gevallen gaat het erom de bestaande capaciteit van het infrastructurele stelsel zo optimaal mogelijk te benutten. En gezien de klimaatveranderingen kan snelle informatie-uitwisseling overlast in de openbare ruimte beperken. Dat de gegevens van enkele VRI’s binnen de gemeente en de niveaumeting in hetzelfde systeem zichtbaar zijn, zegt al veel”, zegt Arjen Visser, accountmanager Water bij I-Real en contactpersoon binnen het waterproject van Dordrecht.

Smart City Dordrecht
Visser ziet dat het steeds belangrijker wordt om de verschillende werkvelden binnen de publieke ruimte aan elkaar te koppelen: “De gemeente Dordrecht onderstreept dit concept door het opstarten van het traject ‘Smart City Dordrecht’. Slimme systemen en infrastructuur moeten bijdragen aan een leefbaar en energieneutrale gemeente. We zien steeds meer gemeenten hiermee bezig zijn en zich voorbereiden op de ‘connected toekomst’.”

Smart City Dordrecht

Terug naar overzicht

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98