Gemeente Leerdam: “Storm van afgelopen zaterdag geen probleem”

In onze nieuwsbrief verscheen eerder een artikel over de grondwaterloggers die ingezet worden door de gemeente Leerdam. In navolging van dat gesprek met Onno van Gilst, is nu het woord aan Karel Meijdam. De beheerder riolering, pompen/gemalen en telemetrie bij de gemeente Leerdam vertelt over de telemetrische overstortregistratie binnen de gemeente, welke wordt uitgevoerd door middel van de RealSense 10 loggers van I-Real.

Gegevens
De overstortgegevens uit de loggers worden, net als de grondwatergegevens in het geval van Onno van Gilst, via de regionale H2gO hoofdpost van Waterschap Rivierenland ontsloten. “We zijn de afgelopen jaren veel bezig geweest met het verbeteren van (de capaciteit) van het riool”, aldus Meijdam. De overstortgegevens ondersteunen de gemeente daarbij.

Locaties
“Binnen de gemeente hebben we rond de 25 overstortlocaties waar wordt gemonitord. Aan 2 locaties wordt nog gewerkt. 1 overstort ligt namelijk bij bewoners achter in de tuin en is moeilijk te bereiken. Deze wordt daarom elders in de straat terug geplaatst en voorzien van telemetrische overstortregistratie.” De tweede locatie ligt in de binnenstad. “Aan het Dr. C. Voogdplein wordt het bestaande, gemengde riool, vervangen door een gescheiden stelsel. De al aanwezige overstort werd in verband met bereikbaarheid van de locatie en het zwakke GPS signaal niet gemonitord. In de nieuwe situatie wordt de overstort wel voorzien van registratie, waarmee alle overstortlocaties binnen de gemeente voorzien zijn van monitoring met RealSense 10 loggers”, zegt Meijdam.

Relinen
Leerdam Overstort registratieOp relatief korte termijn laat Meijdam en zijn collega’s 2 overstortlocaties ‘eruit halen’ in verband met het geplande relinen van het riool. Meijdam: “Op deze wijze van renovatie van riolering wordt door onze gemeente de komende jaren meer ingezet. De 2 overstortlocaties worden tijdelijk verwijderd, om ze na het relinen weer terug te plaatsen.”

Capaciteit
De gemeente Leerdam heeft (afval)waterbeheer dus hoog in het vaandel staan. Hemelwater en afvalwater wordt bij nieuwbouw in de gemeente vaak via een gescheiden stelsel afgevoerd. Meijdam: “Naast de gemengde overstorten hebben we binnen de gemeente 4 bergbezinkbassins (BBB´s). Er is in de afgelopen jaren op diverse locaties geïnvesteerd in de ombouw van bestaande gemengde stelsels naar gescheiden stelsels, waarbij het afgekoppelde hemelwater wordt afgevoerd naar open water.” Ook de storm van afgelopen zaterdag (25-07) gaf geen problemen. “Zaterdag viel er ongeveer 15 mm neerslag per uur. Ons stelsel is berekend op een capaciteit van c.a. 30 mm per uur. Dat ging dus goed. Alleen tijdens een zomerstorm in juni 2011 ging het mis. In korte tijd viel er ongeveer 50 mm regen en was er op een aantal locaties sprake van behoorlijke overlast, met water in de woningen en in bedrijfspanden. Deze “prio 1 locaties aanpak wateroverlast” zijn daarna opgepakt en verholpen. Met de laatste van deze locaties hopen we eind van dit jaar gereed te zijn.”

GRP
Het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan (GRP) moet de gemeente op de toekomst voorbereid houden. “Ook in deze planperiode zullen we als gemeente investeringen blijven doen om de klimaatveranderingen aan te pakken en onze burgers en bedrijven zoveel mogelijk te beschermen tegen extreem weer”, besluit Meijdam.

Meijdam (Leerdam) en Visser (I-Real) ondertekenen oplevering Meijdam (Leerdam) en Visser (I-Real) ondertekenen oplevering RealSense 10
Terug naar overzicht

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98