Gemeente Stein bemeet Aquaflow vanwege overlast

aquaflow_opbouw2Bij bewoners in een straat in de gemeente Stein zijn het afgelopen jaar, na heftige neerslag, vochtproblemen in kelders ontstaan. De gemeente is op zoek naar de oorzaak van deze problemen, zowel binnen de eigen riolering alsook in relatie tot de grond- en oppervlaktewaterstand. Hiervoor zet Stein een aantal telemetrische loggers in van I-Real.

Onderzoek
Het rioolsysteem op gemeentelijk terrein blijkt na onderzoek te voldoen aan de normen. Zeker na de aanleg van een Aquaflowconstructie, waarbij de fundering van de rijbaan zorgt voor tijdelijke regenwateropvang en er dus minder water gelijktijdig door de riolering wordt afgevoerd. De gemeente Stein zet loggers van I-Real in om te onderzoeken of de Aquaflowconstructie goed werkt en voldoende water vasthoud en laat infiltreren in de ondergrond.

Huisriool
Eén van de oorzaken kan het riool van de bewoners zelf zijn. Op het terrein van de eigenaar kan het zijn dat het ´huisriool´ het hemelwater niet allemaal heeft kunnen verwerken en via de regenpijp is teruggestoten naar de woning. Daarbij kan, als het huissysteem niet waterdicht is, water zijn uitgetreden. Ook kan rond de woningen water blijven staan dat langzaam in de ondergrond infiltreert. Op eigen terrein is echter de eigenaar verantwoordelijk, maar de gemeente wil graag onderzoeken of het aan de aquaflowconstructie ligt.

Andere oorzaken
De Aquaflowconstructie en het ‘huisriool’ zijn niet de enige oorzaken die onderzocht zijn. Ook is de grondwaterstand bekeken. Maar die zit op een diepte van -10 tot -12 meter onder maaiveld, waardoor deze vrijwel geen invloed heeft op het infiltreren in het riool. Wel lijkt het oppervlaktewater een bijdrage te leveren aan de vochtproblemen van de bewoners. Het lijkt erop dat dit, bij forse buien, niet snel genoeg weg zakt. Het probleem ligt echter op of rond particulier terrein. En omdat de bewoners aangeven dat de problemen optreden sinds de gemeente aan het wegdek gewerkt heeft, waarbij de Aquaflowconstructie is aangelegd, is het interessant om te bemeten hoe snel of langzaam het oppervlaktewater de grondlagen heen wegzakt. Ook deze hoogtes worden door de gemeente ingemeten, zodat er een compleet beeld ontstaat van de situatie.

Aquaflow
Aquaflow werkingDe Aquaflowconstructie zorgt ervoor dat hemelwater dat op het bestraatte wegdek terecht komt, wordt gebufferd in de fundering van de weg. Het hemelwater dat van de rijbanen en trottoirs afkomt, loopt via straatkolken in het Aquaflow systeem, of loopt via de enkele (nood)overlopen in het gemengde riool. Bij een stevige bui is het water na 1 uur allemaal afgevoerd, of via lange grondpalen geïnfiltreerd naar de diepere ondergrond. Om het waterpeil te meten zijn in de constructie een aantal peilputjes geslagen. I-Real voorziet deze met telemetrische loggers, zodat de gemeente kan beoordelen of het systeem naar behoren functioneert. De data wordt ontsloten op de H2gO applicatie, waarna kan worden beoordeeld wat de exacte oorzaak is van de vochtproblemen in de kelder.

Terug naar overzicht

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98