Grensoverschrijdende samenwerking om de klimaatproblematiek in steden op te pakken

Water op straatEind september jl. zijn Duitse en Nederlandse partijen bij elkaar gekomen om nader te onderzoeken of er intensievere samenwerking mogelijk is om de klimaatproblematiek in steden gezamenlijk op te pakken. In de vorm van een workshop is er met name aandacht besteed aan de vragen of een samenwerking tot meerwaarde kan leiden en hoe deze er dan uit zou kunnen zien.

Water kent geen grenzen
Om wateroverlast en hittestress in steden terug te dringen zijn er grensoverschrijdende samenwerkingen nodig; klimaat en water kennen tenslotte geen grenzen. De huidige aanpak van de Duitse en Nederlandse partijen verschilt, maar de problematiek is in beide gebieden vergelijkbaar. Het delen van ervaringen kan leiden tot wederzijdse versterking en mogelijk ook tot het formuleren van gezamenlijke opgaven en onderzoeken. Een groot aantal partijen is betrokken bij deze bijeenkomst: de Bezirksregierung Munster, steden Greven en Münster, Fachhochschule Munster, Saxxion Hogeschool, Universiteit Twente, gemeente Enschede, waterschap Rijn en IJssel en waterschap Vechtstromen.

KlimaatActieve Stad
Met het thema KlimaatActieve Stad wil waterschap Vechtstromen bijdragen aan leefbare steden waarin goed met water en klimaatverandering wordt omgegaan. Een stad waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en we slim omgaan met groen en water in de stad. Op die manier bereidt waterschap Vechtstromen de stad voor op de effecten van klimaatverandering.

Bron: www.waterschapvechtstromen.nl

Terug naar overzicht

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98