I-Real levert grondwaterloggers voor onderzoek A15

Projectgebied A15Het verkeersnetwerk rond Arnhem dreigt overbelast te raken. Daarom zijn diverse partijen bezig met het project ‘ViA15’. Voor onderzoek naar de grondwaterstand, bij de verdiepte aanleg van de A15, is I-Real gevraagd dataloggers en sensoren te leveren.

Verkeersproblemen
Nu al staan automobilisten op de A50, A12, A325 en N325 (Pleijroute) regelmatig in de file. En de verkeersproblemen worden in de toekomst alleen maar groter, ondanks maatregelen als de verbreding van delen van de A50 en A12 en de aanleg van de tweede stadsbrug bij Nijmegen.

Maatregelen
Het Rijk en de provincie Gelderland hebben gekozen voor een robuuste oplossing voor deze overbelasting, waarbij de druk op het wegennet duurzaam wordt teruggedrongen. Het project ViA15 bestaat uit de volgende maatregelen:

  • doortrekken van de A15 vanaf knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar
  • verbreden van de A12 tussen Westervoort en Knooppunt Oud-Dijk
  • verbreden van de A15 tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ressen

Concrete opbrengsten
Een goede bereikbaarheid van het gebied rond Arnhem en Nijmegen komt het vestigingsklimaat ten goede en draagt bij aan een economisch vitale regio. Bovendien betekent de aanleg van het nieuwe traject op de A15 dat de ontbrekende schakel in de route tussen Rotterdam en Duitsland wordt opgevuld.

Onderzoek
Bij Duiven, Zevenaar en Groessen wordt de A15 verdiept aangelegd. Om straks vast te kunnen stellen of er iets verandert in de grondwaterstand, wordt er onderzocht hoe het grondwater in het gebied zich gedraagt. Onderzoek is nodig voor het tracébesluit A15 en ter voorbereiding op de uiteindelijke uitvoering.

Peilbuizen
In het gebied worden 21 peilbuizen in de grond geplaatst om de grondwaterstand over een langere periode in kaart te brengen. “In Duiven en Zevenaar staan al peilbuizen, de nieuwe peilbuizen vullen het netwerk aan”, vertelt omgevingsadviseur Ilse Dibbets. “Samen met een partner, gemeenten en bewoners hebben we vastgesteld waar de peilbuizen moeten komen.“ De dataloggers en sensoren van I-Real registreren schommelingen en sturen informatie over het grondwater naar de webbased portal, H2gO. De gemeenten hebben besloten deze site publiekelijk inzichtelijk te stellen. Iedereen kan zo de meetlocaties en de grondwaterstanden inzien.

Bron: www.via15.nl

Terug naar overzicht

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98