Ingebruikname meetlocaties waterschap De Dommel

Bijeenkomst De DommelOp 1 december jl. stonden technologiebedrijf I-Real uit Terborg en het waterschap De Dommel, onder het genot van een hapje en een drankje, stil bij de geslaagde aanbesteding van de dataloggers voor watersysteemmetingen bij het waterschap. Alle nieuwe of te vervangen meetlocaties voor de monitoring van oppervlaktewater, grondwater en riolering rust de Dommel de komende jaren uit met dataloggers en sensoren van I-Real. Omdat het over een flink aantal loggers gaat en omdat het contract meerdere jaren is aangegaan, heeft De Dommel zich bij de aanbesteding laten adviseren door Invitel, een bureau dat gespecialiseerd is in het begeleiden van aanbestedingen voor telemetrische apparatuur.

Deze gelegenheid werd aangegrepen om technisch personeel en databeheerders bekend te maken met de dataloggers en sensoren en de installatie en configuratie hiervan.

Waardevolle data
Geert van Mill, Senior Adviseur Monitoring Waterketen bij waterschap de Dommel vertelt waarvoor de dataloggers worden ingezet: “We willen inzicht in het functioneren van het complete waterstelsel. Zo hebben grondwater, oppervlaktewater en riolering veel met elkaar te maken. We monitoren in ons gebied de waterkwantiteit – niveau en debiet -, maar ook de kwaliteit van het oppervlaktewater. De data uit de loggers wordt ook gebruikt voor actieve sturing van objecten, zoals een stuw. Ook voor beleidsmakers is de data erg waardevol, bijvoorbeeld voor het toetsen van bestaande (rekenkundige) modellen en het inzicht krijgen bij calamiteiten, zoals hevige neerslag”.

Realtime monitoring
De Dommel mBijeenkomst De Dommelonitort de waterkwaliteit aan de hand van de analyse van steekproeven. “Om direct te kunnen ingrijpen willen we nu online en realtime inzicht hebben in de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en de relatie met de waterkwantiteit van zowel het riool, oppervlakte- als grondwater”, aldus Van Mill. Het grootste deel van ons grondwatermeetnet is semi-automatisch. Hierbij wordt de gemeten data periodiek op locatie uitgelezen, waarbij het risico bestaat dat door een defecte logger langere perioden aan data ontbreekt. Omdat ook de totale kosten van automatische en semi-automatische loggers nauwelijks afwijken heeft het waterschap ook voor het grondwatermeetnet gekozen voor de telemetrische dataloggers van I-Real. “Er moeten heel wat loggers geïnstalleerd worden de komende jaren, met name op het gebied van grondwater monitoring”, zo zegt Van Mill.

Eén leverancier
Waterschap De Dommel had tot voor kort voor iedere toepassing (grondwater, oppervlaktewater, waterkwaliteit en rioolwater) meetapparatuur van diverse typen en diverse leveranciers. Van Mill: “Het waterschap wil standaardiseren. Dit doen we om de kwetsbaarheid te verminderen. Daarnaast hebben we het idee dat er een betere prijs kwaliteitsverhouding te behalen valt door de jaarlijkse inkoop te bundelen.”

Proof of Concept
Na het toekennen van de opdracht aan I-Real is er een Proof of Concept (POC) uitgevoerd. Arjan Leneman, Business Unit Manager bij I-Real, is vanaf het begin betrokken bij dit project: “Tijdens de POC zijn er op verschillende locaties testen gedaan voor zowel de niveau- als kwaliteitsmetingen. Zo konden we aan De Dommel aantonen dat we een stabiele en robuuste oplossing bieden”. Opvallend is de bevestiging van de grondwaterloggers. “Hoewel de sensor uiteraard in de peilbuis hangt, zijn de dataloggers naast de peilbuis gemonteerd. Hierdoor blijft er in de peilbuis ruimte over voor het verrichten van periodieke controlemetingen”, aldus Leneman.

Samenwerking
De samenwerking tussen waterschap, Invitel en I-Real tijdens deze aanbesteding heeft geleid tot een verregaande standaardisering in opbouw van de meetapparatuur voor de diverse meetlocaties. Inmiddels zijn er al voor negentig locaties meetapparatuur geleverd aan De Dommel. Verwacht wordt dat de komende jaren circa 150 loggers en sensoren per jaar worden afgenomen.

Terug naar overzicht

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98