‘Meer pompen helpt niet bij klimaatverandering’

Water op akkerWaterschappen kunnen wateroverlast door klimaatverandering niet voorkomen met meer maalcapaciteit. Meer waterberging in open water en in de bodem zijn nodig om de natte nazomers niet met regelmaat tot rampen voor de telers te laten uitgroeien. Dat was de boodschap van heemraad en akkerbouwer Lies Struik tijdens het congres van het Nederlandse Akkerbouw Verbond over klimaatverandering.

Waterberging
Bij hevige najaarsbuien is het de afgelopen jaren vaker voorgekomen dat hele grote hoeveelheden regen in een uur vielen. Struik refereerde aan eind augustus 2015 en midden oktober 2013. „De 12 procent noodbemaling extra is onvoldoende om schade bij akkerbouwers te voorkomen”, zegt Struik. Hij geeft als voorbeeld 70 millimeter regen die viel, terwijl de maalcapaciteit in het gebied maar een halve millimeter per uur is. De pompen moeten dagen werken om het water weg te werken. Waterberging, in landbouwgebieden en op andere plekken is daarom een belangrijk actiepunt voor de toekomst, denkt hij.

Schade
De bodem kan ook meer water bergen als de organische stof op een hoger peil ligt. „Iedere procent meer organische stof is 4 procent meer waterbergend vermogen”, zegt Struik. Er valt tegenwoordig 150 millimeter meer regen per jaar in Nederland dan een eeuw geleden. „Het meeste valt aan het eind van het groeiseizoen.” De schade kan daarom hoog zijn zonder maatregelen, denkt Struik en het bemoeilijkt voor boeren het binnenhalen van de oogst.

Voorspellen
Met noodpompen gaat het waterschap wel plaatselijk de problemen te lijf. „Met radar kunnen we beter voorspellen waar het vallen gaat en de noodpompen op de goede plek brengen. Boeren kunnen met bodembeheer, drainage, waterberging, bol leggen van percelen en verzekeren rekening houden met het moeilijker klimaatscenario”, zegt Struik.

Bron: www.akkerwijzer.nl

Terug naar overzicht

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98