Nieuw vastgoedbeheersysteem voor HH van Delfland

Logo DelflandHet Hoogheemraadschap van Delfland heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding uitgeschreven voor ‘de levering van een digitaal vastgoedregistratiesysteem’. Zij gebruiken de applicatie voor de registratie van alle zakelijke en persoonlijke rechten betreffende vastgoed, zoals grond en gebouwen. De beheerder van het hoogheemraadschap verwerkt met het vastgoedregistratiesysteem alle voor hen relevante data betreffende huur, koop, verkoop, pacht, erfpacht, contracten, etc. Na beoordeling van de aanbestedingsdocumenten is de gunningsbeslissing van de aanbesteding gevallen op vastgoedapplicatie P8.

Beheer
Het vastgoedbeheer binnen het Hoogheemraadschap van Delfland bestaat uit verschillende facetten. Een aparte juridische afdeling binnen het hoogheemraadschap bemiddeld in opdracht van Delfland, of op verzoek van derden, bij vastgoedtrajecten. Als ‘eigen’ taak is er het beheer van de ca. 240 erfpachtcontracten, waarvan 180 met een woonhuis, de verhuur van de ongeveer 25 voormalige dienstwoningen en de verkoop van vastgoed dat niet (meer) nodig is voor de taakuitvoering van Delfland. Van de eigendommen van Delfland en de overeenkomsten die daarmee in verband bestaan, heeft de aparte juridische afdeling het administratieve en juridisch beheer. Dit gaat over ruim 2500 percelen voor de Delflandse gemalen, kantoorgebouwen, woningen, zuiveringsinstallaties, maar ook waterkeringen en watergangen.

Vervanging
Het huidige digitale systeem dat door het hoogheemraadschap wordt gebruik is aan vervanging toe, gezien de toegenomen eisen die aan het vastgoedbeheer gesteld worden. Daarnaast moet P8 toegang geven aan aanzienlijk meer medewerkers voor direct inzicht over de status van bepaalde vastgoed items. Tot de opdracht behoord ook het verzorgen van ondersteuning en onderhoud, inclusief eenmalig gebruikers- en basisbeheertraining in het vastgoedregistratiesysteem.

Fasen
De implementatie van P8 binnen het Hoogheemraadschap van Delfland wordt in twee fasen doorgevoerd. Eerst worden de standaardfunctionaliteiten binnen P8 opgeleverd. Dit houdt onder andere in dat objecten, transacties, contracten en projecten bij de eerste oplevering al beheerd kunnen worden. De extra functionaliteiten, zoals een koppeling met het bestaande financiële systeem, budgetbeheer van projecten en het genereren van standaard documenten vanuit P8, worden in de tweede fase gerealiseerd.

Terug naar overzicht

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98