Nieuwe H2gO hoofdpost voor Bergen op Zoom en Halderberge

Open rioolputtenDe gemeenten Bergen op Zoom en Halderberge beschikken beide over een hoofdpost, waarop gezamenlijk ruim 180 objecten zijn aangesloten. Begin 2015 zijn beide gemeenten, lid van samenwerkingsverband Waterkring West, gestart met het voorbereiden van de vervanging van datacommunicatielijnen en hoofdposten voor gemalen besturing. Onlangs hebben de gemeenten een aanbesteding uitgeschreven voor het vervangen van hun hoofdpost. Deze aanbesteding is gegund aan I-Real.

Waterkring West
De gemeenten Bergen op Zoom en Halderberge vormen samen met de gemeenten Moerdijk, Roosendaal, Woensdrecht, Steenbergen en Waterschap Brabantse Delta het samenwerkingsverband Waterkring West. Deze is voortgekomen uit het Bestuursakkoord Water waarbij het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen afgesproken hebben intensiever met elkaar te gaan samenwerken in het (afval)waterbeheer. Belangrijke doelstellingen binnen de samenwerking zijn doelmatig beheer van de waterketen en het slim combineren van werkzaamheden.

(Data)verbindingen
KPN heeft besloten om per 1 januari 2016 de ondersteuning van analoge vaste (data)verbindingen uit te gaan faseren. Vanaf dat moment is betrouwbare en stabiele communicatie tussen de hoofdpost en gemalen met een vaste telefoonlijn niet meer gegarandeerd. Ook Bergen op Zoom en Halderberge maakten veel gebruik van analoge verbindingen van KPN voor de communicatie tussen hun hoofdpost en de rioolgemalen. De opdracht omvat ook het vervangen van deze verbindingen.

BoZ logo

Hoofdpost
Niet alleen het vernieuwen van de dataverbindingen was onderdeel van de aanbesteding; Binnen het samenwerkingsverband Waterkring West is er een inventarisatie gehouden over deelname aan de aanbesteding voor een nieuwe hoofdpost. Bergen op Zoom en Halderberge, beide reeds gebruik makend van een hoofdpost, hebben tijdens de inventarisatie aangegeven een nieuwe hoofdpost te willen en deel te nemen aan de aanbesteding.

Objecten
Op de hoofdposten van beide gemeenten zijn respectievelijk 122 en 62 objecten aangesloten. Volgens de aanbesteding draagt een uniform ingerichte hoofdpost, positief bij aan de doelstellingen die gesteld zijn binnen de samenwerking. Een bijkomend voordeel is dat gemeenten met dezelfde hoofdpost, elkaar kunnen versterken op het gebied van kennis en kunde. Ook bij personele capaciteitsproblemen kunnen gemeenten elkaar mogelijk aanvullen.

H2gOHalderberge logo
De keuze is dus gevallen op H2gO. Eén van de belangrijke factoren voor de gunning is dat H2gO een “open” telemetriesysteem is. Dit houdt in, dat reeds aanwezige onderstations (zoals gemaalcomputers, dataloggers en besturingssystemen) van verschillende leveranciers, zonder ingrijpende ombouw of herprogrammering van software, kunnen worden aangesloten op H2gO.

QR Code
Specifiek onderdeel van de aanbesteding is het leveren van twee identieke QR-stickers voor ieder te koppelen object. Eén sticker is bestemt voor de buitenzijde van de kast en één sticker dient aan de binnenzijde van de kast geplakt te worden. Door het scannen van de QR code verschijnt (na inloggen op H2gO) direct de schematische weergave van het betreffende gemaal.

De overeenkomst voor deze opdracht wordt aangegaan voor de duur van vijf jaar.

Terug naar overzicht

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98