AGV: Proefproject met zonnepanelen op RWZI

ZonnepanelenWaterschappen werken aan een energieneutrale toekomst. Eén van de manieren om dat te bereiken, is werken met zonne-energie op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op 7 september 384 zonnepanelen in gebruik genomen op de RWZI in Huizen.

Het waterschap heeft als proef 384 zonnepanelen geplaatst op de RWZI in Huizen, bij de haven aan het Gooimeer. De panelen zijn op een bijzondere plek geplaatst, namelijk bovenop het zuiveringsproces op één van de grote beluchtingstanks en leveren energie voor de beluchting.

Op het dak van de zuiveringsinstallatie
In Huizen zijn voor het eerst zonnepanelen geplaatst op het dak van de RWZI. Het doel van het project is om ervaring op te doen met deze bijzondere situatie. Als dit proefproject slaagt, volgen er mogelijk meer zonnepanelen in waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Voor de monitoring van dergelijke installaties heeft I-Real de RealM2M Energy applicatie is ontwikkeld. De applicatie monitort energieverbruik en -opwek. Door bedrijfsprocessen aan te passen aan het verbruik en de opwek van energie, is het mogelijk te sturen op energie. Hiermee worden organisaties steeds energie neutraler.

Energiekaart Waterschappen
De waterschappen worden elke dag geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. De waterschappen voeren daarom een ambitieus en duurzaam energiebeleid. In navolging van de afspraken die het Klimaatakkoord Parijs werden gemaakt, streven de waterschappen ernaar om als eerste overheid volledig energieneutraal te worden.

Op de Energiekaart van de Unie van Waterschappen ziet u wat de Nederlandse waterschappen allemaal doen op het gebied van duurzame energie. Op de kaart staan alle waterschapsprojecten op het gebied van duurzame energieopwekking en energiebesparing.

Bekijk de Digitale Energiekaart op https://energiekaart.uvw.nl.

Dit artikel is in aangepaste vorm verschenen op https://www.uvw.nl/zonnepanelen-in-gebruik-op-rwzi-in-huizen/
Foto: Unie van Waterschappen

Terug naar overzicht

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98