Derde duurzame energiebron: Oppervlaktewater

Stuw, oppervlaktewaterbeheer, onderhoudsmanagementHet water in sloten, meren en kanalen kan worden gebruikt om woningen en gebouwen te verwarmen of te koelen. Oppervlaktewater kan zelfs de derde grote duurzame energiebron worden, na wind en zon.

Dat blijkt uit onderzoek die de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat op de Nationale Klimaattop hebben gepresenteerd. Beide partijen zijn een samenwerkingsverband gestart onder de naam ‘Energiecoalitie’ om de energiebesparende kansen in het waterbeheer optimaal te benutten. Hiermee willen Rijkswaterstaat en de waterschappen de realisatie van hun klimaat- en energieambities versnellen. Daarnaast willen zij de potentie van het waterbeheer binnen de duurzame energietransitie in Nederland meer zichtbaar maken.

Enorm potentieel
Een voorbeeld is het onttrekken van warmte en koude uit oppervlaktewater. Dat potentieel is enorm, zo blijkt uit het onderzoek. Er is gekeken naar de warmte en koude die watergangen, (diepe) plassen en poldergemalen kunnen leveren. Om energie te besparen in hun gemalen, installaties en kantoren zijn waterschappen er de laatste jaren achter gekomen dat het Hollandse oppervlaktewater veel meer energie bevat dan ze zelf nodig hebben.

Verwarmen of koelen
Grofweg kan vanuit het watersysteem in 54 procent (3,8 petajoule) van de nationale koudevraag (7 PJ) worden voorzien, bijvoorbeeld om gebouwen te koelen. Het watersysteem kan in 12 procent (42 PJ) van de warmtevraag (350 PJ) voorzien, bijvoorbeeld om gebouwen te verwarmen. Dat is een aanzienlijk deel van de totale hoeveelheid die nodig is om woningen en gebouwen in Nederland te verwarmen of te koelen. En veel meer dan de waterbeheerders zelf nodig hebben voor hun doelstelling voor energieneutraliteit voor wat betreft het warmteverbruik.

Warmteplannen
Het potentieel is met behulp van adviesbureau IF Technology op een digitale kaart van Nederland zichtbaar gemaakt. Het merendeel van het potentieel komt uit regionale wateren die waterschappen beheren. Om dit potentieel daadwerkelijk te benutten zou deze nieuwe energiebron moeten worden gekoppeld aan de provinciale en gemeentelijke warmteplannen.

Nog meer opties
Energie winnen uit oppervlaktewater kan, naast het onttrekken van warmte en koude, ook door het gebruik van waterkracht en zoet-zout verschillen. Daarnaast wordt gedacht aan het ter beschikking stellen van terreinen en oppervlaktewater aan derden voor duurzame energieopwekking, zoals drijvende zonnepanelen. Dit moet dan wel op een verantwoorde wijze in het waterbeheer worden ingepast.

Proefprojecten
Koelen met oppervlaktewater wordt op enkele plekken in Nederland al toegepast. Water uit de IJssel koelt het gemeentekantoor in Deventer, en kantoren op de Zuid-as in Amsterdam gebruiken koude van water uit de dertig meter diepe Nieuwe Meer. Waterschappen starten in 2017 proefprojecten met partners. De Energiecoalitie zal innovatieve (pilot)projecten stimuleren teneinde het energiepotentieel van oppervlaktewater te benutten.

Bron: www.ensoc.nl

Terug naar overzicht

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98