Monitoring nieuwe snelweg A4 door Van Kessel en I-Real

ECO aquaduct A4 bovenaanzicht Al jarenlang is er onvoldoende wegcapaciteit op het traject tussen Den Haag en Rotterdam. Met de opening van de A4 tussen Delft en Schiedam in december 2015, is er een einde gekomen aan de files op de A13. Voor de monitoring van de grondwateronttrekking op dit tracé, levert I-Real 49 RealSense 4 dataloggers en 134 sensoren aan Van Kessel Bronbemaling. Zij realiseren in opdracht van combinatie A4all (bestaande uit Boskalis, Heijmans en VolkerWessels) de tijdelijke en definitieve bronbemaling.

(Half)Verdiepte ligging
Wouter Mansier, ‎werkvoorbereider/uitvoerder bij Van Kessel Bronbemaling, vertelt dat delen van het nieuwe tracé een verdiepte en halfverdiepte ligging kennen: “Dit betekent dat de weg onder maaiveld en onder het grondwaterpeil ligt. De waterspanning onder de afsluitende laag is hier hoog. Daarom moet deze ontspannen worden. In het project is, vanwege de gekozen constructie, rekening gehouden met een beperkte grondwateronttrekking ter voorkoming van te hoge spanningen in het watervoerende pakket*. We weten dat de verdiepte zijwanden niet waterdicht zijn, waardoor het bronbemalen invloed heeft op de omgeving”.

Issues
Een punt dat na de opening van het stuk snelweg nog onder de aandacht ligt, is de hoeveelheid grondwateronttrekking. Mansier: “Er zijn wat issues met water, waardoor de eigenlijke grondwateronttrekking van maximaal 400 m3 naar 1200 m3 per dag is gesteld. Een retoursysteem zorgt ervoor dat 80% van de 1200 m3 water, terug in de grond gebracht wordt. Dit resulteert in een vermindering van de verlaging in het watervoerend pakket. Hierom is besloten een ‘zwaarder’ monitoringsysteem in te zetten, hoofdzakelijk om de effecten van het retoursysteem te monitoren”.

De aanleg van het aquaduct A4A4

49 locaties en 134 sensoren
Het monitoringssysteem wordt geleverd door I-Real. Op 49 locaties worden 134 sensoren geplaatst. Dat houdt dus in dat op iedere locatie 2 of 3 sensoren geplaatst worden, om het waterniveau in de deklaag, de tussenzandlaag en het watervoerend pakket te monitoren. Met name die laatste 2 lopen op bepaalde delen erg in elkaar over.
I-Real levert alle materialen, inclusief schakelkasten, waarna installatie van de grondwatermeetlocaties door Van Kessel zelf wordt uitgevoerd. De locaties zijn toegevoegd aan de H2gO omgeving van Van Kessel, waar de data van de RealSense 4 loggers automatisch (telemetrisch) wordt uitgelezen.

100 jaar
Wouter Mansier zegt dat de loggers ‘redelijk definitief’ op deze locatie blijven: “Waar het eerst om een tijdelijk project leek te gaan, hangen de loggers en sensoren voorlopig wel op hun plek. Het retour systeem wordt na 1 jaar geëvalueerd. Theoretisch gaat het om de instandhouding van het systeem voor de komende 100 jaar, met een periodieke evaluatie. Bij de evaluatie van het retoursysteem wordt ook het effect van het monitoringssysteem meegenomen.

Snelweg A4
Aanleg A4 verdiepte zijwandenVoor de realisatie van de snelweg is rekening gehouden met een goede inpassing van de weg in de omgeving. Voor de ecologische verbinding in Midden-Delfland, de groenblauwe slinger, is er onder andere een eco-aquaduct van 100 meter lang en 40 meter breed aangelegd. Die biedt een aantrekkelijke rustplaats voor weidevogels in de omliggende polder. In het ontwerp van de half-verdiepte en verdiepte ligging is er alles aan gedaan om het open polderlandschap te behouden. Vanuit de omliggende polder is niets te zien dat verraadt dat er een snelweg doorheen loopt. Met de openstelling van de snelweg is de doorstroming tussen Den Haag en Rotterdam aanzienlijk verbeterd.

* Het watervoerend pakket is de bodemlaag die water doorvoert en die aan de boven en onderzijde begrensd wordt door een ondoorlatende laag of door de vrije waterspiegel,

Terug naar overzicht

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98