Schiedam en Delfland werken samen aan water en klimaat

HHdelflandDe gemeente Schiedam en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben afspraken gemaakt over het samenwerken aan goed waterbeheer. Die afspraken zijn vastgelegd in de Wateragenda Schiedam 2016-2020. Dat moet leiden tot acties op het gebied van het verminderen van de wateroverlast, het vergroten van de aantrekkelijkheid van het water en het verhogen van het waterbewustzijn bij Schiedammers.

Namens de gemeente ondertekende wethouder Alexander van Steenderen op maandag 19 december de wateragenda. Namens het Hoogheemraadschap van Delfland hoogheemraad Hans Middendorp.

Meer samenwerking
De gemeente en het hoogheemraadschap werken al nauw samen in het waterbeheer, elk vanuit eigen taken en verantwoordelijkheden. Zij stellen elk eigen plannen op. De wateragenda is bedoeld als een ‘kapstok’ om in de uitvoering de verschillende taken samen te brengen en om de samenhang tussen alle maatregelen te behouden. De Wateragenda Schiedam 2016-2020 houdt rekening met alle recent opgedane inzichten. De wateragenda wordt jaarlijks doorgenomen en zo nodig up-to-date gemaakt.

Wateroverlast
Wateroverlast hangt voor een belangrijk deel samen met klimaatverandering. Vanaf 2014 hebben zowel Schiedam als Delfland naar aanleiding van de regelmatig terugkerende wateroverlast sterker ingezet op het verminderen van wateroverlast bij hevige regenbuien. Samen met bewoners werken gemeente en hoogheemraadschap op dit moment aan de aanpak van de wateroverlast in West, Bijdorp en Oost. Niet alleen het beheersen van overlast krijgt aandacht, ook het voorkomen ervan. Schiedam en Delfland werken de komende jaren aan een strategie om de stad bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Beter en schoner water
De afgelopen jaren zijn beide partijen steeds intensiever gaan samenwerken. De betrokkenen hebben zich ingespannen om het watersysteem en de waterketen van Schiedam verder te verbeteren, onder meer binnen samenwerkingsverband OAS De Groote Lucht.

Bron: www.hhdelfland.nl

Terug naar overzicht

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98