Verplichte aanlevering gegevens aan basisregistratie ondergrond

GeGrondwatermonitoring, bergbezinkbassinmeenten, waterschappen en andere overheden hebben tot op heden hun data, met betrekking tot de Nederlandse bodem en ondergrond, op vrijwillige basis kunnen aanleveren aan het DINO-loket. Vanaf 1 januari 2017 komt hier verandering in. Alle informatie van de Nederlandse bodem en ondergrond komt dan samen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Zogeheten bronhouders (rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) of bedrijven die informatie hebben vergaard over de ondergrond, bijvoorbeeld door monitoring van het grond- en oppervlaktewater of bodemkwaliteit, zijn straks verplicht deze informatie aan de BRO te leveren.

De gegevens die overheden of bedrijven verzamelen worden in de BRO op een gestandaardiseerde manier verwerkt. De gegevens zijn bijvoorbeeld van belang voor overheden en bedrijven die zich bezig houden met stijging van de zeewaterspiegel, bodemdaling, ondergronds bouwen, natuurbeheer, koude-warmteopslag of opslag van CO2. Geïnteresseerden hoeven niet langer bij verschillende ‘loketten’ langs voor informatie. Ook particulieren kunnen de data gratis bekijken en opvragen.

Automatische export
Gemeenten die gebruik maken van H2gO en daar hun data over grond- of oppervlaktewater ontsluiten, kunnen gebruik maken van een automatische export naar de BRO. De automatische export zorgt ervoor dat het aanleveren van bodem- en ondergrondgegevens, volgens de afgesproken standaarden en op vastgestelde tijden, volledig geautomatiseerd plaatsvind.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Neem dan contact op met Arjan Visser via a.visser@i-real.nl of 0314 366 600.

Terug naar overzicht

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98