‘Wateroverlast grootste zorg’

Water op straatVolgens het op Prinsjesdag gepresenteerde Deltaprogramma is er een gezamenlijke aanpak voor wateroverlast nodig. De Unie van Waterschappen (UVW) wil hierin een belangrijke rol spelen samen met de bestuurlijke partners. Wateroverlast is onze grootste zorg voor de komende jaren. Met vrijblijvende maatregelen komen we er niet. Een gezamenlijke aanpak met gemeenten, bedrijven en particulieren is hard nodig. Ook het Rijk moet daaraan ruimhartig bijdragen.

De frequentie en intensiteit van regenbuien neemt sneller toe dan verwacht. De hoosbuien die op basis van de meest recente KNMI-scenario’s pas in 2050 werden voorspeld, vallen nu al. Er is de afgelopen 10 jaar door de waterschappen al 1,5 miljard euro geïnvesteerd in maatregelen tegen wateroverlast, maar er zal nu een extra inzet van alle partijen nodig zijn.

Hans Oosters, voorzitter van de UVW: “Het klimaat verandert en dit vraagt om meer dan vrijblijvende maatregelingen. De gezamenlijke overheden zullen fors extra moeten investeren om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Waterschappen zetten zich in voor maatregelen binnen het eigen watersysteem. Ze willen een helpende hand bieden aan gemeenten, particulieren en bedrijven om hen te helpen met oplossingen die wateroverlast op het land en op straat helpen verminderen. Van de Rijksoverheid en de provincies wordt gevraagd water een meer sturende rol in de ruimtelijke ordening te geven. Het volledig voorkomen van wateroverlast is overigens onmogelijk, maar we kunnen wel schade zo veel mogelijk beperken door slimmer te bouwen en te ontwerpen.”

Het is daarbij belangrijk om klimaatproof (waterrobuust) te bouwen. Hans Oosters: “In de nieuwe Omgevingswet moet de watertoets goed mee worden genomen. Het instrument moet minder vrijblijvend worden. Om in Nederland te kunnen blijven wonen en leven moeten we bij het bouwen meer rekening houden met het waterbeheer en klimaatverandering. Bij gebouwen moet de vitale infrastructuur niet in de kelder staan. We moeten op zoek naar slimme maatregelen die ook andere doelen dienen. Een verlaagd aangelegd park in de stad kan naast een fijn park om in te recreëren, een prima waterberging zijn. Natuurontwikkeling in het landelijk gebied kan indien goed aangelegd, meer berging voor water en verbetering van de waterkwaliteit betekenen.”

Er zijn ook nog andere ‘beetjes die helpen’. Boeren kunnen bijvoorbeeld scheidingssloten terug aanbrengen, die tijdelijk overtollig water vasthouden. En burgers kunnen meehelpen door hun tuinen niet helemaal dicht te tegelen, zodat regenwater de grond in kan.

Bron: waternieuws.blogspot.nl

Terug naar overzicht

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98