Klant

Grondwatermeetnet, Grondwaterloggers, dataloggers, grondwatermonitoring, overstortmonitoring, overstortregistratie

Uitdaging

De gemeente Leerdam heeft (afval)waterbeheer hoog in het vaandel staan. Hemelwater en afvalwater wordt bij nieuwbouw in de gemeente vaak via een gescheiden stelsel afgevoerd. “We zijn de afgelopen jaren veel bezig geweest met het verbeteren van (de capaciteit) van het riool”, zegt Karel Meijdam, beheerder riolering, pompen/gemalen en telemetrie bij de gemeente Leerdam. “Naast de gemengde overstorten hebben we binnen de gemeente 4 bergbezinkbassins (BBB´s). Er is in de afgelopen jaren op diverse locaties geïnvesteerd in de ombouw van bestaande gemengde stelsels naar gescheiden stelsels, waarbij het afgekoppelde hemelwater wordt afgevoerd naar open water.”

Oplossing

De overstortgegevens uit de loggers worden via de regionale H2gO hoofdpost van Waterschap Rivierenland ontsloten. “Binnen de gemeente hebben we rond de 25 overstortlocaties waar wordt gemonitord, allemaal telemetrisch uitgevoerd met de RealSense 10 datalogger. Alle overstortlocaties binnen de gemeente zijn voorzien van monitoring”, zegt Meijdam. “De overstortgegevens uit de RealSense 10 dataloggers ondersteunen ons bij de investeringen die de gemeente doet, om de klimaatveranderingen aan te pakken en onze burgers en bedrijven zoveel mogelijk te beschermen tegen extreem weer”, aldus Meijdam.

"Binnen de gemeente hebben we rond de 25 overstortlocaties waar wordt gemonitord, allemaal telemetrisch uitgevoerd met de RealSense 10 datalogger"

Karel Meijdam - Gemeente Leerdam

Meer informatie? Neem contact op!

Stuur ons een e-mail Of bel 0314 366 600

Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98