Klant

Logo gemeente Heemskerk

Uitdaging

“Wij beschikten over twee verschillende systemen voor de monitoring van gemalen en randvoorzieningen”, zegt Ariane Cruz, beleidsmedewerker riolering van de gemeente Heemskerk. “In de H2gO-applicatie van onze gemeente zijn op dit moment 23 rioolgemalen, tien randvoorzieningen, twee overstorten, één hydraulische schuif en één openbaar toilet ontsloten”.

Naast het monitoren van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens met een telemetrie-toepassing wordt steeds vaker actieve sturing toegepast om de berging van een rioolstelsel optimaal te benutten. Dit kan worden uitgevoerd door een telemetrie-toepassing in combinatie met de lokale besturing in een gemaal of randvoorziening. “Het uiteindelijke doel is dat er een steeds vernuftiger samenwerking ontstaat tussen de verschillende objecten in het Heemskerkse rioolstelsel. We willen meer inzicht in het functioneren van het stelsel, waardoor worden bepaald of in sommige gevallen het afvalwater sneller of juist langzamer afgevoerd dient te worden richting zuivering’, aldus Ariane Cruz.

Oplossing

‘We hebben samen met de gemeente Heemskerk en de leverancier van randvoorzieningen het functioneel programma ontwikkeld om de werking van de randvoorziening real-time te kunnen volgen in H2gO. Op basis van één van de vele communicatieprotocollen vind de communicatie met H2gO plaats om de visualisatie PLC gemeente Heemskerk kleinin grafieken en rapporten mogelijk te maken’, vertelt Peter Haverkamp van I-Real. ‘Veel klanten kennen ons van de H2gO applicatie, maar I-Real is ook gespecialiseerd in het ontwerpen en programmeren van PLC besturingen voor allerlei toepassingen. Ook hiervoor geldt dat we hardware-onafhankelijk zijn en dus meerdere soorten PLC’s kunnen programmeren.’

“Naast de waterobjecten die we hier noemen, wordt binnen de gemeente Heemskerk ook de monitoring van grondwater en de monitoring en besturing van verkeersregelinstallaties (VRI’s) vanuit dezelfde H2gO hoofdpost geregeld”, zegt Cruz.

"Met het open telemetriesysteem H2gO zijn de verschillende systemen voor gemalen en randvoorzieningen vanuit één applicatie te monitoren en te besturen"

Ariane Cruz - Gemeente Heemskerk

Meer informatie? Neem contact op!

Stuur ons een e-mail Of bel 0314 366 600

Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98