Klant

Logo gemente Leerdam

Uitdaging

Onno van Gilst, Beleidsmedewerker integraal waterbeheer bij de gemeente Leerdam heeft de volgende uitdaging: “We hebben binnen de gemeente diverse locaties met een aardig hoge grondwaterstand. Het gevolg hiervan is aanwezigheid van grondwater aan de oppervlakte en her en der vochtige kruipruimtes. Het gaat ons dus met name om het in kaart brengen van potentiële overlastsituaties. Met het inzicht in de grondwaterstanden kunnen we probleemgebieden aanpakken. Maar we willen ook monitoring van grondwaterstanden verrichten op andere locaties.”

 

Oplossing

De gemeente Leerdam maakt voor grondwatermetingen gebruik van de RealSense loggers van I-Real. Binnen de gemeente zijn inmiddels 48 grondwaterloggers geïnstalleerd. Naast een meetnet voor grondwaterstanden vindt er in het gemeentelijk rioolstelsel ook overstortregistratie en niveaumeting voor buitenwater plaats. Enkele locaties zijn voorzien van niveaumeting voor het oppervlaktewater. Al deze gegevens worden in het waterbeheersysteem H2gO van I-Real ontsloten.

Van Gilst vindt het een goed toegankelijk systeem. Daarom wordt H2gO, naast het ontsluiten van de data, ook gebruikt om de interne kennis verder te verfijnen. De gemeente Leerdam kan nu veel exacter bepalen wat de grondwaterstanden zijn, of wanneer er overstort heeft plaatsgevonden, terwijl dit voorheen slechts bij benadering was. “We hebben verder ook geen last van uitval van loggers en zijn gewoon erg tevreden”, aldus Van Gilst.

"We hebben geen last van uitval van grondwater- en overstortloggers en zijn daarom gewoon erg tevreden."

Onno van Gilst - Gemeente Leerdam

Meer informatie? Neem contact op!

Stuur ons een e-mail Of bel 0314 366 600

Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98