Klant

Gemeente Doetinchem

Uitdaging

Op 28 masten binnen de gemeente Doetinchem zijn parkeerverwijsborden gemonteerd met daarop één of meerdere displays. Op deze displays moet worden aangegeven wat de status van de parkeerplaats of -garage is – vol, vrij of gesloten (“X”). Daarnaast zijn er een aantal routeverwijspanelen geïnstalleerd die aangeven wat de snelste route is naar een vrije parkeerplek. De wens van gemeente Doetinchem is het beheer van deze objecten op afstand en geautomatiseerd te laten plaatsvinden.

Oplossing

I-Real heeft daarom bij de gemeente Doetinchem het huidige Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) geïntegreerd in RealM2M Traffic. De gemeente Doetinchem maakt al voor meerdere toepassingen gebruik van RealM2M, zoals het aansturen en onderhoudsmanagement van de openbare verlichting. De gemeente kan deze objecten met één applicatie aansturen, monitoren en beheren, maar alle toepassingen kunnen ook afzonderlijk worden beheerd. Zo kunnen bijvoorbeeld de tellingen bij kruispunten met een verkeersregelinstallatie gebruikt worden om te bepalen of een parkeerrouteverwijzing anders moet verlopen en dus de richting van de pijl op het route-aanwijspaneel moet wijzigen.

"Wij kunnen verkeersobjecten en de openbare verlichting met één applicatie aansturen, monitoren en beheren. Maar alle toepassingen kunnen ook afzonderlijk worden beheerd."

Roel van de Werff - Gemeente Doetinchem

Meer informatie? Neem contact op!

Stuur ons een e-mail Of bel 0314 366 600

Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98