Klant

Gemeente steenwijkerland

Uitdaging

Gemeente Steenwijkerland heeft momenteel ongeveer 1.500 locaties met elektra-aansluitingen. Elke maand of kwartaal ontvangt de gemeente facturen van de energie- en gasleveranciers. De gemeente wil haar controles van energiefacturen, administratie van aansluitingen en de desbetreffende verbruiken optimaliseren, wat leidt tot kostenreductie en kwaliteitsverbetering.

Frans de Graaf, Specialist Water en Riolering van de Gemeente Steenwijkerland zegt het volgende: “Vanuit de Benchmark Riolering 2013 wordt gesteld dat gemeenten met veel drukriolering een beperkt energieverbruik hebben en toch hoge kosten hebben vanwege het vastrecht van de vele aansluitingen. Gemeente Steenwijkerland kan dit niet onderbouwen, omdat we tot nu toe niet bijhouden hoeveel energie verbruikt wordt door de minigemalen en hoeveel door de hoofdgemalen.”

Oplossing

De gemeente is daarom overgegaan tot implementatie van softwareapplicatie RealEnergy. Met RealEnergy wil de gemeente inzicht krijgen in alle van toepassing zijnde energietarieven en -verbruiken. Tevens gebruiken ze de webbased applicatie voor het eenvoudig en automatisch controleren van alle energiefacturen. De heer De Graaf over de aanschaf van RealEnergy: “Met de aanschaf van RealEnergy ontstaat inzicht in het energieverbruik van de gemalen. Hierdoor krijgen we meer grip op onze energierekening en kunnen we sturen op het energieverbruik”.

"Met de aanschaf van RealEnergy ontstaat inzicht in het energieverbruik van de gemalen. Hierdoor krijgen we meer grip op onze energierekening en kunnen we sturen op het energieverbruik"

Frans de Graaf - Gemeente Steenwijkerland

Meer informatie? Neem contact op!

Stuur ons een e-mail Of bel 0314 366 600

Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98