Klant

Logo-Vereniging Zeeuwse gemeenten

Uitdaging

Vereniging Zeeuwse Gemeenten, Provincie Zeeland, Zeeland Seaports, waterschap Scheldestromen en dertien Zeeuwse gemeenten hebben de samenwerking gezocht om het beheer van de Openbare Verlichting (circa. 85.000 lichtmasten) verder te professionaliseren. Er werd gewerkt vanuit de vraag: “Hoe kunnen we gezamenlijk, maar ook individueel, beter inzicht krijgen in de samenstelling en leeftijdsopbouw van de lichtmasten en hoe kunnen we het operationele beheer efficiënteren slimmer organiseren.”

Oplossing

In het Onderhoudsmanagement systeem (OMS) van I-Real worden alle relevante gegevens met betrekking tot de 85.000 lichtmasten en het onderhoud ervan beheerd. Bovendien is de software voorbereid op uitbreiding met ook andere objectsoorten zoals gemalen en/of speeltoestellen.

Alle soorten onderhoud kunnen worden verwerkt in de applicatie, zoals groepsremplace en storingsafhankelijk onderhoud.
Omdat met OMS inzichtelijk wordt wat de status van het areaal is en zelfs de status van de installatie-onderdelen van de lichtmasten, is het mogelijk om preventief onderhoud uit te voeren. Door inspectierapporten direct in de applicatie te verwerken, berekent OMS wanneer een onderdeel vervangen dient te worden. Door hier kosten aan te koppelen is het mogelijk een investeringsoverzicht samen te stellen, waardoor een betere budgettering mogelijk is.

De applicatie is geheel web based. Daardoor kunnen geautoriseerde gebruikers met internettoegang direct en real-time de onderhoudsgegevens inzien.

Meer informatie? Neem contact op!

Stuur ons een e-mail Of bel 0314 366 600

Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98