RealM2M Traffic

RealM2M Traffic wordt ingezet voor het op afstand besturen, monitoren, beheren en managen van diverse (dynamische) verkeersinstallaties. Denk hierbij aan het afstemmen van Verkeersregelinstallaties (VRI’s) op het verkeersaanbod, Parkeer Route Informatie Systemen (PRIS), Dynamisch Route Informatie Paneel (DRIP), het (dynamisch) dimmen van Openbare Verlichting (OV) of toegangspoorten. RealM2M Traffic kan worden in gezet als individueel systeem, of onderdeel uitmaken van een volledig Dynamisch Verkeersmanagement Systeem (DVM). Dit houdt in dat het systeem kan aansluiten op systemen van andere typen en merken, maar ook de informatie van verschillende installaties kan combineren.

Hoe werkt de aansturing?

RealM2M traffic communiceert via een draadloze verbinding met de besturingssystemen van de verkeersobjecten. Het wisselt gegevens uit en presenteert deze in een gebruikersvriendelijke webinterface. Via deze interface zijn de objecten te monitoren, beheren, dynamisch te aan te sturen en te managen.

Highlights

  • Integratie van verschillende verkeersinstallatiesystemen
  • Inplannen van scenario┬┤s
  • Realtime inzicht in de actuele verkeerssituatie
  • Gebruikersvriendelijke webbased interface
  • Alarmering bij storingen
  • Visuele weergave door middel van GIS-viewer, grafieken en rapportages
  • Koppeling met module voor Onderhoudsmanagement (OMS)

Meer informatie? Neem contact op!

Stuur ons een e-mail Of bel 0314 366 600

Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98