H2gO

logo H2gO_1Open procesinformatiesysteem H2gO is ontwikkeld voor real time monitoring, besturing en alarmering van complete infrastructuren. H2gO is een webhoofdpost, overal toegankelijk via internet en volledig afgestemd op de meest actuele standaarden in de watersector.

Met H2gO kunt u installaties en machines in het veld op afstand beheren, monitoren en besturen. Tevens beschikt H2gO over mogelijkheden om de operationele bedrijfsvoering efficiënter te laten verlopen. Het systeem wordt toegepast bij een breed scala van organisaties en samenwerkingsverbanden in de watersector. Het betreft voornamelijk procesautomatisering en open telemetrie voor afvalwaterbeheer, drinkwaterbeheer, hemelwaterbeheer, oppervlaktewaterbeheer en grondwatermonitoring bij gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en toeleveranciers. Daarnaast wordt H2gO onder andere gebruikt voor energiemonitoring.

Lees meer over de functionaliteiten van H2gO

Unieke eigenschappen

 • Overal toegankelijk via internet;
 • Modulair en open van opbouw;
 • Intuïtieve en gebruiksvriendelijke visualisatie;
 • Geschikt voor alle typen metingen;
 • Beveiliging tegen ongewenst gebruik op ieder niveau;
 • Uitgebreide en flexibele import- en export mogelijkheden;
 • GIS, SCADA, RTC, datavalidatie, alarmering, trending, rapportage en onderhoudsmanagement (OMS) in één systeem.

48.893 waterobjecten in H2gO
Meer informatie? Stuur ons een e-mail of bel 0314 366 600

Realtime Control

Met behulp van Real Time Control (RTC) kunt u H2gO opdracht geven om automatisch en realtime uw objecten aan te sturen, op basis van actuele meetgegevens. In feite geeft u H2gO vooraf instructies hoe deze dient te reageren in specifieke situaties, bijvoorbeeld bij heftige neerslag. U kunt het gewenste beslissingsmodel stapsgewijs en voor ieder afzonderlijk object uitwerken. Bijvoorbeeld het geheel automatisch volgen van een procedure bij een gedefinieerd niveaubereik of een specifieke alarmering. U kunt ook bijvoorbeeld de meetpunten, setpoints en constanten instellen of aanpassen.

Uitgebreide validatie

Datavalidatie is van belang om de kwaliteit van uw meetgegevens te waarborgen!

Binnen procesinformatiesysteem H2gO zijn verschillende basisfunctionaliteiten standaard aanwezig om meetgegevens te kunnen valideren. Maar met uitgebreide validatie kunt u als gebruiker meer geavanceerde validatietechnieken toepassen. Zo kunt u uitgebreid valideren op:

 • Nulpuntsdrift niveaumetingen;
 • Opvallende pieken;
 • Kruiscorrelatie;
 • Autocorrelatie;
 • Validatie op logboekinformatie/analyse van afgekeurde meetreeksen uit het logboek.

Datascan

Datascan geeft u inzicht in de kwaliteit en de betrouwbaarheid van uw eigen meetgegevens.

Door foutieve metingen, onnauwkeurige meetapparatuur of zelfs de uitval van meetinstrumenten kunnen meetgegevens onbetrouwbaar worden. Daarnaast worden in veel systemen meetgegevens opgeslagen in een database zonder enige geautomatiseerde kwaliteitscontrole. Hierdoor ontstaan zogenoemde ‘datakerkhoven’ vol met ruwe en niet-gevalideerde data. Om op basis van uw meetgegevens gefundeerde beslissingen te kunnen nemen, is het van belang om de gegevens periodiek te controleren en analyseren.

In de praktijk ontbreekt het vaak aan tijd en kennis om dit op een adequate wijze te organiseren. Met de Datascan nemen wij deze zorg van u over. De Datascan wordt door een van onze informatieanalisten uitgevoerd door uw meetgegevens te onderwerpen aan uitgebreide datavalidatie. De meetgegevens kunnen met behulp van een importscript vanuit vrijwel ieder willekeurig systeem worden geïmporteerd.

Lees meer over de Datascan

Meer informatie? Neem contact op!

Stuur ons een e-mail Of bel 0314 366 600

Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98