Datascan

Afhankelijk van de meetfrequentie, de omvang van het stelsel en het type meetgegevens, wordt bepaald hoe vaak per jaar de Datascan wenselijk is. Door uitgebreide datavalidatie toe te passen worden de meetgegevens automatisch gecontroleerd op uitschieters, nulpuntsdrift, kruiscorrelatie en autocorrelatie. De Datascan spoort afwijkende metingen op, zodat fouten in de meetreeksen en ontbrekende meetdata worden ontdekt. De Datascan kan ook foutieve aansluitingen, defecte meetinstrumenten of zelfs illegale lozingen opsporen. Daarnaast wordt gecontroleerd op vreemde waarden in de grafieken en rapporten, maar ook wordt gekeken naar verbanden tussen bijvoorbeeld neerslag en niveaus.

Door een regelmatige en juiste interpretatie van de meetgegevens kan bijvoorbeeld ontdekt worden dat in een DWA toch neerslag terechtkomt, dat een overstortvoorziening continu in werking is of wanneer een bergbezinkbassin langzaam volloopt met oppervlaktewater. Het resultaat van de Datascan wordt beschreven en weergegeven in een rapport, ondersteund met grafieken, rapportages en analyses uit de module.

Meer informatie? Neem contact op!

Stuur ons een e-mail Of bel 0314 366 600

Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98