Loggers en Sensoren

In de Telemetrische grondwaterloggerwatersector is meten en monitoren een belangrijk gespreksonderwerp. Er wordt ingezien dat betrouwbare meetgegevens kunnen leiden tot beter beleid en vaak tot een aanzienlijke kostenbesparing.

De dataloggers en sensoren worden met name ingezet voor de monitoring van:

Overige toepassingsgebieden zijn onder andere:

 • Bodem, Water en Klimaat (meteorologie)
 • Grond, Weg en Waterbouw- en beheerprojecten
 • Verdroging- en vernattingsprojecten
 • Onderzoeksprojecten (stroomgebieden, bouwen van gedetailleerde modellen)
 • Handhavingsprojecten (bronnering, archeologie, boomzorg)

Telemetrische loggers
ILoRan de slimme dataloggers van I-Real worden de meetgegevens van diverse typen sensoren lokaal opgeslagen. De telemetrische dataloggers sturen de meetgegevens automatisch, op afstand naar een portal/hoofdpost. De meetgegevens worden vervolgens automatisch verwerkt in de database van het portal/hoofdpost. De dataloggers zijn geheel vrij te configureren met specifieke meet- en zendfrequenties en alarmering. De meetgegevens worden opgeslagen in het interne geheugen en via een draadloze netwerkverbinding, bijvoorbeeld via GSM of LPWAN (LoRa), verzonden.

Door het gebruik van een interne batterij zijn de dataloggers uitermate geschikt voor meetlocaties waar geen vaste voeding aanwezig is. Afhankelijk van de toepassing en wensen wordt de datalogger voorzien van zonnepaneel of op het vaste voedingsnet aangesloten. Hierdoor wordt een optimale duurzame oplossing gerealiseerd.

Voordelen:

 • Metingen en registratie gedurende lange periode
 • Betrouwbare automatische 24/7 datalogging
 • Eenvoudig te installeren en op afstand uit te lezen
 • Energiezuinig
 • Geschikt voor kwantiteit (niveau/debiet) en kwaliteit
 • Eenvoudige import in H2gO of ander telemetriesysteem

Een overzicht van onze dataloggers, sensoren en besturingen:

Dataloggers:Leveltrack en RealSense 2

Besturingen/modems

Meer informatie? Neem contact op!

Stuur ons een e-mail Of bel 0314 366 600

Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98