Afvalwater monitoring en overstortregistratie

Overstortlogger, afvalwater monitoringHemel- en afvalwater wordt via het rioolstelsel afgevoerd naar de rioolzuiveringsinstallatie. Bij heftige neerslag gebeurt het vaak dat de capaciteit van het riool niet voldoende is om het afvalwater te transporteren. Putten stromen dan vol. Maar om te voorkomen dat het water direct op straat komt, wordt een deel van het afvalwater, dat gemengd is met ´schoon´ regenwater, overgestort naar oppervlaktewater. De kwaliteit van het oppervlaktewater neemt hierdoor sterk af. En dat kan zelfs gezondheidsrisico´s met zich meebrengen.

Overstortmonitoring
Om te monitoren hoe vaak een overstort heeft plaatsgevonden en hoeveel er is overgestort, biedt I-Real u overstortloggers. Deze dataloggers en sensoren geven de beheerder inzicht in de locatie, het tijdstip, de frequentie, de duur van en de hoeveelheid water van de overstort.

Voor het monitoren van overstorten (overstortmonitoring) worden de Leveltrack, RealSense 1 of RealSense 4 dataloggers ingezet. Alle loggers zijn naar wens te configureren. Standaard wordt éénmaal per dag een ‘keep alive’ bericht verzonden. Op het moment van overstorten wordt er direct een alarm doorgestuurd naar de server. Gedurende een overstort wordt er elke minuut gemeten en geregistreerd. Na een uur wordt er een bericht verstuurd met de laatste 60 meetwaarden. Zodra het niveau onder de ingestelde drempelwaarde komt, gaan de dataloggers in ruststand, zodat efficiënt wordt omgegaan met de voeding en geheugen.

Niveau en debiet
De Leveltrack, RealSense 1 en RealSense 4 worden ook ingezet voor niveaumetingen in het rioolstelsel of voor debietmetingen. De dataloggers en sensoren worden gebruikt om volledig geautomatiseerde monitoring plaats te laten vinden. Beheerders kunnen met behulp van de informatie uit de dataloggers en sensoren preventieve maatregelen treffen, pompen aansturen en investeringen plannen op basis van feiten.

De Leveltrack, RealSense 1 of RealSense 4 dataloggers zijn zeer geschikt voor absolute en relatieve niveaumetingen door de aanwezigheid van een luchtdruk-ventiel op de behuizing en de geïntegreerde luchtdruksensor (Barometer).

Meer informatie? Neem contact op!

Stuur ons een e-mail Of bel 0314 366 600

Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98