Grondwater app

Grondwater appHet verrichten van handmetingen van grondwaterstanden leidt in de praktijk vaak tot administratief onduidelijke of onjuist verwerkte informatie. Dit wordt veroorzaakt doordat op locatie de stand wordt genoteerd (in een papieren tabel of digitaal format). Vervolgens wordt deze bij terugkomst op kantoor overgenomen in het daadwerkelijke bestand waarin de grondwaterstanden wordt bijgehouden. Het risico op fouten is hierbij erg groot.

Grondwater app
De I-Real Grondwater app is de ideale oplossing voor het verwerken van handmatige grondwatermetingen. Door gebruik te maken van de mobiele applicatie verwerkt de medewerker direct op locatie de gemeten grondwaterstanden/waarden eenvoudig, snel en overzichtelijk. Dit levert een grotere betrouwbaarheid van de data en besparing van tijd op ten opzichte van het achteraf (administratief) verwerken van alle verzamelde meetdata.

Hoe werkt het?
Na het inloggen toont de mobiele app de locatielijst, die bestaat uit alle handmatige grondwatermeetlocaties van de gebruiker. DGrondwater app: geen meting mogelijke medewerker selecteert de locatie waar hij zich bevindt, waarvan hij zojuist de meting heeft uitgevoerd. Vervolgens kan de medewerker de gemeten waarden direct in de app invoeren. Variabelen, zoals de datum van meting, staan automatisch correct ingevuld in het formulier. Dit vereenvoudigt het werkproces.

Geen meting mogelijk?
Mocht er, om welke reden dan ook,  géén handmeting mogelijk zijn, dan moet in de app worden aangegeven waarom dit zo is. De meest voorkomen oorzaken zijn default te selecteren. Dit verbetert het administratieve proces en leidt tot adequatere opvolging van de probleemoorzaak.

Met de Grondwater app wordt op een betrouwbare, snelle en adequate manier automatisch de grondwaterstandhistorie opgebouwd.

Terug naar overzicht

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98