Oppervlaktewater monitoring

Oppervlaktewatermonitoring, oppervlaktewater niveau, De loggers en sensoren voor het meten en monitoren van oppervlaktewater zijn voor diverse toepassingen in te zetten. Het meten van niveau beneden- en bovenstrooms bij een stuw, maar ook voor het meten van de waterkwaliteit zijn de loggers en sensoren zeer geschikt. Omdat de loggers functioneren op zowel batterij- als netspanning zijn ze ook op locaties in te zetten waar geen stroomvoorziening aanwezig is.

De voordelen van de oppervlaktewaterloggers van I-Real zijn groot.

  • Betrouwbare meetreeksen, waardoor trends zichtbaar worden en analyses mogelijk zijn;
  • Inzicht in het functioneren van het watersysteem binnen een stroomgebied;
  • Ondersteuning (kalibratie) voor het bouwen van gedetailleerde modellen;
  • Mogelijkheid om tijdig maatregelen te nemen in geval van ongewenste veranderingen of calamiteiten in een bepaald gebied;
  • Verkrijgen van informatie ten behoeve van uw wettelijke taken in het kader van Kader Richtlijn Water.

Voor het monitoren van het oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit, wordt de Leveltrack of RealSense 1 gebruikt. Beide dataloggers communiceren op twee verschillende manieren:

  • Via 3G/GPRS
    of
  • LPWAN/LoRa

3G of LoRa
LoRaZowel de Leveltrack als de RealSense 1 is voorzien van een 3G of LoRa communicatie module. De data worden in de logger opgeslagen en periodiek, draadloos naar de hoofdpost gestuurd, waardoor de waterbeheerder beschikt over de actuele grondwaterstand. Daar waar het 3G/GPRS bereik ontoereikend is, wordt gekozen voor de LoRa variant. Door de technologie van LoRa kan de batterij van de Leveltrack veel langer mee. Hierdoor is minder onderhoud nodig en vindt er minder vaak een batterijwissel plaats. Door het toevoegen van LoRa op de reeds bestaande (3G) communicatiemogelijkheden van de logger, blijft de gebruiker de zekerheid houden van betrouwbare data over het oppervlaktewater in zijn gebied. De Leveltrack en RealSense 1 dataloggers zijn geschikt voor private LoRa netwerken, alsmede het publieke LoRa netwerk.

Leveltrack
DLevelTrack dataloggere Leveltrack heeft een ronde behuizing, specifiek voor montage in een peilbuis of mantelbuis. De logger is zeer geschikt voor absolute en relatieve oppervlaktewater metingen door de aanwezigheid van een luchtdrukventiel op de behuizing en de geïntegreerde barosensor.  Op de aansluitmogelijkheid (ingang) op de logger kunnen verschillende typen sensoren worden aangesloten, die functioneren op 4-20 mA, 0-10 V of puls. Op de 3G variant kunnen ook sensoren worden aangesloten met een energiezuinig serieel protocol. Wanneer de communicatiemodule uitgeschakeld is, fungeert de Leveltrack als semi-automatische logger.

Ik lees graag meer over de Leveltrack

 

De RealSense 1
RealSense 1De RealSense 1 heeft een rechthoekige behuizing. Ook de RealSense 1 is zeer geschikt voor absolute en relatieve oppervlaktewatermetingen door de aanwezigheid van een luchtdruk-ventiel op de behuizing en de geïntegreerde barosensor. Het voordeel van de RealSense 1 datalogger is dat de logger naast batterij, ook kan worden gevoed door zonnecellen met een oplaadbare batterij of door een vaste voeding (netspanning). Wanneer de communicatiemodule uitgeschakeld is, fungeert ook de RealSense 1 als semi-automatische logger.

Ik lees graag meer over de RealSense 1

Meer informatie? Neem contact op!

Stuur ons een e-mail Of bel 0314 366 600

Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98