Waterkwaliteit

Overheden, kenniOverstortlocatie Leerdamsinstellingen, natuur- en waterbeheerders werken aan duurzame en integrale methodes voor de omgang met water en ecologie. Er wordt gewerkt aan het behoud, herstel en versterking van watersystemen. Belangrijke instrumenten hierbij zijn gebiedsgerichte inrichting- en beheersplannen, beleidsondersteunende studies en monitoringsprogramma’s.

Hierbij is het monitoren van waterkwaliteit erg belangrijk. Met de juiste sensor zijn de dataloggers van I-Real in staat de gewenste kwaliteitsparameters te ontsluiten. Voorbeelden van parameters die veelvuldig gemonitord en bemeten worden zijn:

  • TBodemvocht sensor Hydra Probeemperatuur
  • Bodemvocht
  • Geleidbaarheid
  • PH
  • Zuurstof
  • Troebelheid

Voor ieder van deze parameters heeft I-Real een oplossing. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Dataloggers
De sensoren worden gekoppeld aan de RealSense 1 of RealSense 4 datalogger. Op de ingang op de logger kunnen verschillende kwaliteitssensoren worden aangesloten die functioneren op serieel (TTL), 4-20 mA, 0-10 V, Vegabar Digital of puls. Doordat er verschillende sensoren op één RealSense 4 te koppelen zijn, kunnen met deze logger verschillende kwaliteitsmetingen tegelijkertijd worden verricht.

Voeding
Kwaliteitssensoren verbruiken in de regel veel energie. Ook kan de gebruiker de wens hebben om de meting neartime beschikbaar te hebben, waardoor er een hoge communicatie interval is. Daarom worden zowel de RealSense 1 als RealSense 4 dataloggers door een batterij, zonnecellen met een oplaadbare batterij, of via een vaste voeding (netspanning) gevoed.

Meer informatie? Neem contact op!

Stuur ons een e-mail Of bel 0314 366 600

Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98