Onderhoudsmanagement systeem

PompOnderhoudsmanagement (of asset management) is van groot belang voor een efficiënte bedrijfsvoering. Door het zorgvuldig plannen en uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan objecten (installaties), kan de levensduur worden verlengd, de veiligheid worden verbeterd, storingen worden verminderd en kosten worden bespaard.

Het Onderhoudsmanagementsysteem (OMS) van I-Real draagt bij aan een optimaal beheer van het onderhoud.

OMS is een webgebaseerde applicatie die is ontwikkeld voor het digitaliseren van het onderhoud. Alles met betrekking tot het operationele onderhoud van objecten is ondergebracht in één systeem. OMS wordt toegepast bij een breed scala van organisaties, gemeenten, waterschappen en provincies. Doordat OMS erg flexibel is en naar wens kan worden ingericht, is het toepasbaar voor vrijwel alle installaties in de openbare ruimte. OMS is een stand-alone toepassing, maar kan ook worden geïntegreerd met de procesautomatiseringssystemen H2gO en RealM2M.

Toepassingen

  • Afvalwatermanagement ((Druk-)riolering, (mini)gemalen, overstorten)
  • Oppervlaktewatermanagement (Sluizen, bruggen, gemalen)
  • Grondwatermonitoring (Peilbuizen)
  • Drinkwatermanagement
  • Verkeersmanagement (VRI’s, PRIS, DRIP)
  • Openbare verlichting
  • Openbare Ruimte (abri’s, speeltoestellen, fonteinen)
  • Energiemanagement (Gas-, warmte- en energiemeters)

Meer informatie? Neem contact op!

Stuur ons een e-mail Of bel 0314 366 600

Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98