Bronbemaling

Landschap met monitorBij bronbemaling is het essentieel dat de grondwaterstand wordt gemonitord. Hiervoor zijn diverse dataloggers, sensoren en communicatiemethoden beschikbaar. De data uit de dataloggers wordt periodiek, telemetrisch of semi-automatisch, naar H2gO gestuurd en in de database opgeslagen. I-Real’s H2gO software portal wordt gebruikt als een hoofdpost, waarbij data uit allerlei objecten in het veld of uit een andere hoofdpost, visueel wordt weergegeven. Het systeem geeft de grondwaterstanden in overzichtelijke grafieken weer.

Bekijk hieronder de diverse hardware die wij inzetten voor de monitoring van uw bronbemalingsgebied. Alle hardware communiceert met H2gO, of een andere portal.

Sensor of logger?

Bronbemaling

Bij projecten waar het grondwaterniveau moet worden verlaagd of verhoogd, wordt gebruikt gemaakt van bronbemaling. Voor het monitoren van de grondwaterstand worden door bronbemalers de dataloggers en sensoren van I-Real ingezet. De gegevens uit de loggers worden weergegeven in de H2gO hoofdpost.

Leveltrack LoRa Logger

De Leveltrack datalogger is een energiezuinige en snel plaatsbare telemetrische logger die via LoRa communicatie de meetdata, meerdere malen per dag, verzendt naar een software-portal, zoals H2gO. Door toepassing van LPWAN communicatietechnologie is de levensduur van de batterij erg hoog ten opzichte van de 3G variant.

2G/3G ADSL GPRS LoRa

Compatible met:

Niveausensor expert

Niveausensor expert Sensor

Deze zeer hoogwaardige niveausensor heeft een relatieve, hydrostatische drukopnemer die voorzien is van een keramische meetcel en garandeert een hoge en duurzame meetnauwkeurigheid met minimale afwijkingen.

Niveausensor advanced

Niveausensor advanced Sensor

De advanced niveausensor heeft een relatieve, hydrostatische drukopnemer die voorzien is van een keramische meetcel. Deze nauwkeurige en duurzame sensor wordt veelal ingezet op plaatsen waar de meetfrequentie minder hoog is.

H2gO

H2gO LoggerModemPLCSensor

H2gO is ontwikkeld voor real time monitoring, besturing en alarmering van uw complete waterinfrastructuur. H2gO is een webhoofdpost, overal toegankelijk via internet en volledig afgestemd op de meest actuele standaarden in de watersector. Met H2gO kunt u installaties en machines in het veld op afstand beheren, monitoren en besturen. Tevens beschikt H2gO over mogelijkheden om de operationele bedrijfsvoering efficiënter te laten verlopen. Het betreft voornamelijk procesautomatisering en open telemetrie voor afvalwaterbeheer, drinkwaterbeheer, hemelwaterbeheer, oppervlaktewaterbeheer en grondwatermonitoring bij gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en toeleveranciers.

Lees meer over H2gO

Geschikt voor:

  • Bronbemaling

LevelTrack GPRS/3G Logger

De Leveltrack datalogger is een energiezuinige en snel plaatsbare telemetrische logger die via GPRS/3G communicatie de meetdata, meerdere malen per dag, verzendt naar een software-portal, zoals H2gO.

2G/3G ADSL GPRS LoRa

Compatible met:

Niveausensor expert

Niveausensor expert Sensor

Deze zeer hoogwaardige niveausensor heeft een relatieve, hydrostatische drukopnemer die voorzien is van een keramische meetcel en garandeert een hoge en duurzame meetnauwkeurigheid met minimale afwijkingen.

Niveausensor advanced

Niveausensor advanced Sensor

De advanced niveausensor heeft een relatieve, hydrostatische drukopnemer die voorzien is van een keramische meetcel. Deze nauwkeurige en duurzame sensor wordt veelal ingezet op plaatsen waar de meetfrequentie minder hoog is.

H2gO

H2gO LoggerModemPLCSensor

H2gO is ontwikkeld voor real time monitoring, besturing en alarmering van uw complete waterinfrastructuur. H2gO is een webhoofdpost, overal toegankelijk via internet en volledig afgestemd op de meest actuele standaarden in de watersector. Met H2gO kunt u installaties en machines in het veld op afstand beheren, monitoren en besturen. Tevens beschikt H2gO over mogelijkheden om de operationele bedrijfsvoering efficiënter te laten verlopen. Het betreft voornamelijk procesautomatisering en open telemetrie voor afvalwaterbeheer, drinkwaterbeheer, hemelwaterbeheer, oppervlaktewaterbeheer en grondwatermonitoring bij gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en toeleveranciers.

Lees meer over H2gO

Geschikt voor:

  • Bronbemaling

Geen toepassingen gevonden

Maak gebruik van een ander filter of neem contact met ons op.

Meer informatie? Neem contact op!

Stuur ons een e-mail Of bel 0314 366 600

Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98