Waterbeheer

Provincies hebben op een iets andere schaal te maken met waterbeheer. Maar ook voor provincies is het efficiënt aansturen en beheren van de waterketen erg belangrijk. Enerzijds door drukkende begrotingen en samenwerkingen met bijvoorbeeld waterschappen, anderzijds om het waterketenbeheer voor de burger zo betaalbaar mogelijk te houden. Tevens zorgen klimaatveranderingen, zeespiegelstijging, bodemdaling en een toename van de (stedelijke) bebouwing ervoor dat men zich steeds meer bewust wordt van het belang van goed en efficiënt waterketenbeheer.

I-Real heeft op het gebied van afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, neerslag en drinkwater verschillende oplossingen om uw waterobjecten op afstand te monitoren, te beheren en aan te sturen. De systemen kunnen gekoppeld worden aan bestaande infrastructuren van zowel provincie, gemeente als waterschap, waardoor investeringen beperkt blijven. Optimaal watermanagement dus

Meer over Waterbeheer

Energiemanagement

Bent u verantwoordelijk voor energiemanagement? En heeft uw provincie veel energie-aansluitingen of levert/produceert u juist energie? Dan zijn gegevens over energieverbruik, -opwek, -kosten en -opbrengsten vaak over allerlei verschillende systemen en afdelingen van de gemeente verspreid. Het kost dan ook veel tijd en geld om deze gegevens te vertalen naar bruikbare management- en sturingsinformatie. Ook komen energiefacturen regelmatig niet overeen met de werkelijk gemaakte afspraken of verbruiken. Handmatige controle blijkt lastig en kost meer geld dan met het herstellen van de fouten verdiend wordt.

De Smart Energy Software van I-Real draagt bij aan het verlagen van uw energiekosten. Het systeem werkt volgens vijf geautomatiseerde stappen en is volledig schaalbaar en modulair van opbouw. Onze applicatie wordt gebruikt voor zowel factuurcontrole als realtime monitoring met behulp van bestaande of nieuwe 'slimme meters', gas-, warmte- en elektriciteitsmeters en zogenoemde EVHI's.

Meer over Energiemanagement

Verkeerssystemen

Efficiënt verkeersmanagement wordt steeds belangrijker. Het alsmaar toenemende verkeer moet via de juiste wegen door de dorps- en stadskernen geleid worden. De behoefte aan een veilige leefomgeving, betere verkeersdoorstroming en oplossingen voor de parkeerproblematiek wordt steeds groter. Daarmee wordt ook de behoefte om alle geautomatiseerde verkeersobjecten vanuit een centraal systeem te beheren groter.

Het verkeersmanagementsysteem RealM2M Traffic kan u dit bieden. Het systeem is een geavanceerde mobiliteitsoplossing voor realtime verkeersmonitoring en dynamisch verkeersmanagement. Met RealM2M Traffic kunt u verkeersinstallaties op afstand monitoren, besturen, beheren en managen. Denk aan Parkeer Route Informatie Systemen, Openbare verlichting en Verkeersregelinstallaties. Het systeem voorziet u van de juiste data en informatie om optimaal verkeersmanagement mogelijk te maken. Alle informatie van verschillende installaties kunnen worden gecombineerd.

Meer over Verkeerssystemen

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98