Wij creëren het Internet of Things

VOOR DE PUBLIEKE INFRASTRUCTUUR

Interactive Reality

I-Real staat voor Interactive Reality. Zij verbindt mensen, installaties en sensoren met software.

Sinds haar bestaan heeft I-Real haar gebruikers laten ervaren dat mensen, objecten en sensoren onderling efficiënt en interactief kunnen samenwerken.

Door efficiënt beheer helpt I-Real beheerders van de openbare ruimte om slimmer, duurzamer en goedkoper te opereren.

 

De oorsprong van I-Real

Het principe van Internet of Things (IoT) wordt bij I-Real al toegepast sinds de oprichting in 2003. Destijds werd er nog gesproken over Machine-to-Machine (M2M) communicatie. Het eerste toepassingsgebied hierin was ten behoeve van watermanagement.

In de loop der jaren heeft I-Real hetzelfde concept toegepast op andere beheersgebieden in de openbare ruimte zoals: energie, verkeer, gronden en reststromen.

 

Smart City concept

De oplossingen van I-Real helpen bij het efficiënter beheren van de openbare ruimte. Momenteel worden gemeenten, waterschappen, provincies en een groeiend aantal multi-site organisaties geholpen. Alle systemen van I-Real zijn geïntegreerd waardoor je slechts één systeem hoeft te raadplegen. Gemeenten die gebruik maken van slimme aansturing voor de openbare ruimte worden smart cities genoemd. Dit kan zelfstanding, of juist in samenwerkingsverband met andere gemeenten, provincies en waterschappen.

 

Voordelen van I-Real systemen

Kwaliteit

Het optimaliseren van operationeel beheer draagt bij aan voorkomen, dan wel beperken van calamiteiten en storingen.

Lagere kosten

Investeringen vinden plaats op basis van data.

Duurzaam

Slim aansturen zorgt voor een verlengde levensduur van de installaties, voor kostenreductie en energiebesparingen.