Wij creëren het Internet of Things

VOOR DE PUBLIEKE INFRASTRUCTUUR

Smart Waterbeheer

Water hoort bij Nederland. Het is niet zomaar dat Nederland al jaren vooroploopt als het gaat om waterbeheer. I-Real draagt haar steentje bij door het inzetten van een Smart Watermanagementsysteem. Dit systeem stelt je in staat om de gehele waterketen op afstand (telemetrisch) te monitoren, besturen, beheren en managen. Dit kan voor jouw eigen organisatie, maar ook in regionaal verband. Denk hierbij aan objecten als pompen, sluizen, stuwen, bruggen, overstorten en niveaumetingen.

I-Real werkt geheel onafhankelijk van merk, type besturing of soort logger en verzorgt koppelingen met bestaande systemen.

 

Hoe het werkt

Het Smart Watermanagementsysteem bestaat uit diverse onderdelen die zowel software- als hardwarematig zijn.  Alle oplossingen zijn volledig schaalbaar. Daarnaast is het systeem merk- en leveranciersonafhankelijk ontwikkeld volgens de meest recente standaarden. Hieronder lees je wat het I-Real Smart Watermanagementsysteem voor jou kan betekenen. 

Infrastructuur uitmeten en lezen

Bijvoorbeeld afvalwatersystemen als gemalen, overstorten, bergbezinkvoorzieningen of oppervlaktewatersystemen zoals stuwen en sluizen.

I-Real Smart Watermanagementsysteem

Het softwarepakket van H2gO geeft je inzicht in jouw systemen vanaf elke locatie. Veilig via de browser.

Volledig beheer van je waterketen

Met alle gegevens ben je in staat om je systemen optimaal aan te sturen. Hiermee bespaar je kosten en krijg je inzicht in situaties.

 

 

In vijf stappen jouw waterbeheer optimaliseren

1. Jouw infrastructuur

Met het Smart Watermanagement systeem kun je diverse waterobjecten beheren. Denk hierbij aan gemalen, overstorten, bergbezinkvoorzieningen of oppervlaktewatersystemen zoals stuwen en sluizen. Het systeem is merkonafhankelijk en kan aangesloten worden op bestaande systemen.

 

2. Meten en uitlezen op afstand

De software van I-Real communiceert op afstand met vrijwel alle objecten binnen jouw infrastructuur. Indien gewenst kunnen sensoren, PLC’s en modems geleverd worden. Communicatie op afstand met de waterobjecten verloopt via beveiligde netwerken. Koppelingen met de hardware wordt gerealiseerd via open protocollen. Hierdoor kan er direct, zonder tussenkomst van extra apparatuur of een externe hoofdpost, gecommuniceerd worden met bestaande apparatuur in het veld. 

 

3. Toegang via browser

Het Smart Watermanagement systeem is web-based en werkt op alle gangbare platformen. Hierdoor heb je altijd en overal toegang tot je gegevens en systemen. Bij I-Real wordt gebruik gemaakt van de SSL-techniek. Hierdoor worden jouw gegevens betrouwbaar en veilig via het internet gestuurd én heb jij altijd veilig toegang tot je gegevens. Je kunt daarnaast zelf bepalen wie er toegang krijgt tot de gegevens. 

4. Altijd overzicht en controle

Met de beschikbare data in het systeem, heb je volledig inzicht en controle over de (afval)waterketen. Door de beschikbaarheid van een mobiele app is het gebruik van de hoofdpost platform en locatie onafhankelijk. De data worden in de software verwerkt en omgezet naar leesbare grafieken en slimme overzichten. Binnen een samenwerkingsverband kun je ook gebruik maken van de data van omliggende gemeenten en/of de hoofdpost van het waterschap.

5. Aansturen

Doordat het systeem tweezijdig communiceert met de waterobjecten in het veld, kun je deze op afstand uitlezen en aansturen. Pompen zijn in- en uit te schakelen en te resetten. Je kunt vanuit de software ook sluizen en stuwen bedienen. Door alle objecten via het Smart Watermanagement systeem aan elkaar te koppelen, zorgen procedures ervoor dat de waterketen efficiënt en automatisch wordt aangestuurd.