Wij creëren het Internet of Things

VOOR DE PUBLIEKE INFRASTRUCTUUR

Smart Verkeersmanagement

Efficiënt verkeersmanagement wordt steeds belangrijker. Het alsmaar toenemende verkeer moet via de juiste wegen door de dorps- en stadskernen geleid worden. De behoefte aan een veilige leefomgeving, betere verkeersdoorstroming én oplossingen voor de parkeerproblematiek worden steeds groter. Daarmee groeit ook de behoefte om alle geautomatiseerde verkeersobjecten vanuit een centraal systeem te beheren. Het RealM2M Traffic systeem helpt jou bij het monitoren, besturen, beheren én managen van verkeersinstallaties op afstand. 

Hoe RealM2M Traffic werkt

RealM2M Traffic kan als individueel systeem worden ingezet, maar ook als totaal dynamisch verkeersmanagementsysteem (DMV). Een groot voordeel is dat informatie voor zowel het inwinnen, bewerken, sturen én het managen van alle soorten verkeersinstallaties, in één centraal systeem beschikbaar is. De werking van RealM2M Traffic ziet er als volgt uit:

1. Jouw infrastructuur

Met RealM2M Traffic kun je jouw bestaande en/of nieuwe infrastructuur uit de openbare ruimte beheren. Denk hierbij aan Verkeersregelinstallaties, Dynamische (Parkeer) Route Informatie Systemen (PRIS/DRIP) en de openbare verlichting. Door het gebruik van de open protocollen kun je ook koppelingen maken met (software)systemen van derden.

2. Meten en uitlezen op afstand

Afhankelijk van het type systeem worden bijvoorbeeld aantallen auto’s per garage geteld (PRIS) of kruispunten met verkeerslichten beheerd (VRI). Dit gebeurt op afstand via een gsm-verbinding tussen jouw verkeersobjecten en het verkeersmanagementsysteem. De informatie wordt automatisch geïmporteerd in het systeem.

3. Toegang via browser

RealM2M Traffic is web-based en werkt op alle gangbare platformen. Hierdoor heb je altijd en overal toegang tot je gegevens en systemen. Je kunt direct ingrijpen indien nodig en kunt real-time wijzigingen aanbrengen in je parkeerroute.

4. Altijd overzicht en controle

Met de beschikbare data in het systeem, heb je volledig inzicht en controle over de verkeersdrukte. Je kunt de piekmomenten in verkeersdrukte herkennen en analyseren. De beschikbare data worden weergeven in overzichtelijke schema’s en op kaarten van je eigen omgeving.

5. Aansturen

De basis van het systeem is het aansturen van de (dynamische) objecten. Doordat de verkeerssystemen op afstand te beheren zijn, is analyse van de verkeersdrukte mogelijk. Data van verschillende installaties kunnen met elkaar worden gecombineerd. Informatie uit een VRI kan worden gebruikt om de openbare verlichting dynamisch te dimmen of VRI’s afstemmen op de uitstroom van auto’s uit een parkeergarage.