H2gO

Schematische weergave alarmMet H2gO is monitoring, beheer en sturen van uw waterobjecten op afstand mogelijk, onafhankelijk van type, merk of leverancier en vanaf iedere denkbare plaats of device met een webbrowser en internetverbinding. H2gO wordt als hoofdpost gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals de monitoring, het beheer en de sturing van afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, drinkwater. Er zijn allerlei soorten locaties aan te sluiten op H2gO, zoals bergbezinkbassins (BBB’s), (druk)rioolgemalen, grondwatermetingen, overstortmonitoring, stuwen, RWZI’s, bruggen, sluizen, oppervlaktewaterniveau, debietmetingen etc.

Functionaliteiten H2gO

H2gO is in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardig watermanagementsysteem. Hieronder volgt een greep uit de features van H2gO (klik op de link voor screenshots). Maar het systeem kan meer. Benieuwd naar de volledige functionaliteiten? Vraag dan een gratis demo aan.

 • Statusoverzicht van locaties
  Via de GIS-viewer of het locatieoverzicht is de (alarm)status van de locatie inzichtelijk
 • Pompen op afstand bedienen
  Door in de schematische weergave van de locatie op de betreffende pomp te klikken, of door naar het instellingenvenster te gaan, kunnen pompen op afstand worden bediend (o.a. start/stop, reset, (de)blokkeren)
 • Instellingen van de installatie op afstand wijzigen
  Alle instellingen die in een PLC zijn opgenomen worden ook in H2gO opgenomen, waardoor ze op afstand te wijzigen/configureren zijn
 • Rapporten en grafieken per installatie maken
  Samenstellen van diverse grafieken en rapporten, zoals storingen en draaiuren
 • Actuele alarmoverzichten
  Actuele, openstaande alarmen van alle locaties en per locatie direct inzichtelijk
 • Alarmmelding
  Alarmen worden op verschillende manieren gemeld, onder andere via email, sms, pieper (semascript) en voice. Andere mogelijkheden kunnen in overleg worden gerealiseerd.
 • Historische alarmen
  Alarmen die reed zijn afgemeld zijn via rapportages op meetnetniveau of locatieniveau nog steeds op te vragen
 • Raadplegen van onderstations
  • Scada functionaliteit
   Via de schematische weergave (scada visualisatie) kan direct inzicht worden verkregen in de status van het moment dat er voor het laatst contact is geweest met de betreffende locatie
  • Gegevenspagina
   Overige algemene informatie over de locatie, zoals adresgegevens en communicatie-informatie, en gekoppelde bestanden is op de gegevenspagina in te zien
  • Logboek
   Als men heeft geconstateerd dat bepaalde meetdata in een periode niet juist zijn dan kan men in het logboek de periode en de meetpunten aangeven welke niet juist zijn

Om de ruwe meetdata op te halen wordt er verbinding gemaakt met de locatie in het veld (bijvoorbeeld gemalen, BBV’s, overstorten en grondwatermetingen). De ruwe meetdata wordt direct in de H2gO Oracle database opgeslagen. Deze database biedt de mogelijkheid om meer dan 10 jaar aan data op te slaan, met dezelfde performance als dat er één jaar aan data wordt opgeslagen. Het onderhoud aan de database is hierdoor nagenoeg nihil. Minimaal één keer per jaar wordt een nieuwe release geleverd. De software kan daarom voor vele jaren worden zorgeloos gebruikt.

Kaarten/geo informatie
De H2gO GIS-viewer biedt de mogelijkheid om verschillende kaartlagen op te nemen. Binnen het watermanagementsysteem wordt in de GIS-viewer vaak eigen kaartmateriaal opgenomen. Directe koppelingen met bestaande Geo-systemen of “gratis” kaartmateriaal, zoals Google maps en Open streetmap, zijn ook mogelijk. Dit betekent dat bij het inzoomen naar een bepaald gebied een gedetailleerde kaart kan worden benaderd. Welke kaart en welke kaartlaag zichtbaar moet zijn is per zoomniveau instelbaar.

Beveiliging
I-Real houdt zich continue bezig met het met het beveiligen van haar websoftware en de communicatie tussen H2gO en de locaties in het veld. De veiligheid van de software staat bij ons hoog in het vaandel. Onze programmeurs moeten zich daarom aan strikte procedures houden. Aanpassingen ten aanzien van de programmatuur of nieuwe beveiligingsmethoden worden altijd volgens intern gestelde richtlijnen opgevolgd en bewaakt. Alle procedures zijn binnen onze ISO-standaard opgenomen. Hiervoor laat I-Real jaarlijks de websoftware testen door een extern bedrijf die tracht ongeautoriseerd toegang te krijgen tot de software, database of locatie (met PLC of logger). Met deze oplossing wordt op dit punt voldaan aan hetgeen door het Cyber Security Center (CSC) wordt geadviseerd betreffende beveiliging van Scada systemen.

Bestaande hardware
Er zijn verschillende merken en typen PLC-besturingen en dataloggers in de markt beschikbaar. H2gO kan met bijna alle bestaande merken en typen besturingen en dataloggers die in de watersector worden gebruikt, communiceren. H2gO kent meer dan 95% van de gebruikte protocollen die in de watermarkt gebruikt worden. Dit betekent dat H2gO de “taal” spreekt van vrijwel iedere besturing of datalogger, waardoor het systeem direct kan aansluiten op reeds bestaande modems en PLC’s in het veld. Tussenkomst van extra hardware en vervanging van uw PLC´s of modem is dus niet nodig.

Meer informatie? Neem contact op!

Stuur ons een e-mail Of bel 0314 366 600

Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98