Oplevering vastgoed registratie systeem P8 aan Prolander

Oplevering prolander - I-Real- P8Met het zetten van een handtekening, door zowel de provincie Drenthe, Groningen en I-Real, heeft onlangs de officiële oplevering van vastgoedbeheerpakket P8 plaatsgevonden aan Prolander. Prolander is de regionale uitvoeringsorganisatie, opgericht door de provincies Drenthe en Groningen, onder meer verantwoordelijk voor het aankopen, tijdelijk beheren en verkopen van onroerende zaken en het administreren van bezittingen die relatie houden met de provinciale projecten. Prolander gebruikt P8 als Vastgoed Registratie en Informatie Systeem (VRIS), voor het centrale beheer van hun gronden en gebouwen.

Werken met P8
De beide provincies kopen, verkopen en beheren veel grond. Van ieder perceel wordt data vastgelegd. Deels heeft deze data betrekking op de eigenschappen van het perceel, zoals bekend bij het kadaster. Bijvoorbeeld de notatie (gemeente, sectie, nummer), oppervlakte, cultuurtoestand en bebouwing, maar ook het recht dat de provincies hebben op het betrokken perceel. Deze gegevens worden van het kadaster afgenomen, of rechtstreeks in het centrale vastgoedbeheerpakket P8 vastgelegd en verder verwerkt.

Aanbesteding VRIS
In een overleg tussen Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), destijds onderdeel van het inmiddels opgeheven Dienst Landelijk Gebied (DLG), en de provincies Drenthe en Groningen, is de overgang van circa 750 percelen vastgelegd. Op basis van de toegenomen grondvoorraad zijn beide provincies, via een aanbesteding in 2015, overgaan tot de gezamenlijke aanschaf van één integraal Vastgoed Registratie en Informatie Systeem. Volgens de provincies voorziet P8 in en sluit het aan op de huidige en toekomstige informatiebehoefte en werkprocessen binnen beide provinciehuizen. Daarom is eind 2015 besloten de gunning op P8 te laten vallen. Met het zetten van de handtekening is de feitelijke oplevering van het systeem nu een feit.

Prolander
Prolander is de uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied van de provincies Drenthe en Groningen. Zij vertalen provinciaal beleid naar concrete plannen en zorgen ervoor dat die plannen worden uitgevoerd.

Inmiddels gebruiken 9 van de 12 Nederlandse provincies P8 voor vastgoedregistratie en assetbeheer.

Logo prolander

Terug naar overzicht

"Wij geven onze klanten overzicht
en grip op hun infrastructuur"

Ook grip op uw
infrastructuur?

Bel ons op 0314 366 600

Stuur ons een e-mail
Nederlands Deutsch English
KVK Arnhem 09182897 IBAN NL05 RABO 0337 2678 98