Overname technische servicewerkzaamheden I-Real

Met ingang van 1 oktober 2022 zal I-Real haar technische servicewerkzaamheden, die niet software gerelateerd zijn, overdragen aan Mous Waterbeheer. Als expert op het gebied van waterbeheer neemt Mous Waterbeheer alle service-, onderhouds-, logger- en PLC-contracten...